MEDENIÝET

103 million dollarlyk eser

Dünýä belli suratkeş Pablo Pikassonyň eseri Nýu-Ýorkdaky söwda-satuwynda 103 million dollara satyldy. Bilermenler söwda-satuwyndan öň, ispan suratkeşiniň bu eserine 55 million dollara baha berdiler.

Pablo Pikassonyň “Äpişgäniň öňünde oturan zenan” (“Mariýa-Tereza”) atly eseri “Christie’s” söwda-satuwy edarasynyň gurnan auksionynda satyldy. Bu eser 1932-nji ýylda döredilipdi.

Bu eser üçin iň soňky hödürlenen baha 90 million dollar boldy. Goşmaça tölegler bilen suratyň täze eýesi jemi 103 million dollar tölär.

Mundan ozal, bu eser 2013-nji ýylda satylypdy. Şonda 44,8 million dollara satylypdy. Onuň satuwy Londondaky “Sotheby’s” söwda-satuw öýünde geçirilipdi.

 

«Messi we Mbappe ýaly beýik oýunçylar bilen oýnadym. Emma …»

Ýene-de okaň

Aşgabatda we Türkmenbaşyda ýapon filmleri görkeziler

1-3-nji dekabr: Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

ÝB-niň wekilhanasy Mary şäherinde konsert gurnaýar

“Asyrlaryň yzlary” atly halkara ylmy ýygyndy neşir ediler

Aşgabatda Geýdar Alyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda ÝB-niň Medeniýet hepdeliginiň çäginde konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri