TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

100 tonna polietilen eksporta ýerlenildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umymy bahasy $122 müň bolan geleşikler baglaşyldy. Bu barada biržanyň saýtynda bellenilip geçilýär.

Şweýsariýanyň we Owganystanyň wekilleri umymy bahasy $112 müň bolan TPP Z 30 G görnüşli polietileniň jemi 100 tonnasyny satyn aldylar. Işewürler harydyň bir tonnasyny $1 220 bilen bahalandyrdylar. Söwdalara çykarylýan harytlar baradaky maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň şu salgy boýunça saýtyndan tanşyp bolar.

Ýene-de okaň

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

Teswirle