JEMGYÝET

10-njy sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 10-njy sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +29… +31° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +27… +32°, kenarýaka etraplarynda +21… +26° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +24… +26°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Awazada: howa +23… +25°, basyşy 762 mm, çyglylygy 25-45%.

Balkanabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 763 mm, çyglylygy 10-30%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 737 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 746 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazykdan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +27… +32° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazykdan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +26… +31° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18°, gündizine +24… +29° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +25… +27°, basyşy 757 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Köneürgenç şäherinde: howa +24… +26°, basyşy 759 mm, çyglylygy 25 — 45%.

 

10-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri