TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

1-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 1-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +34… +36° yssy bolar. Howanyň basyşy 705 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +34… +39°, kenarýaka etraplarynda +32… +37° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 751 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +34… +36°, basyşy 756 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkanabat şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 757 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 741 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 754 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40%.

 

Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi: Sentýabr 2021

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasynyň resmi sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Teswirle