1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni bellener

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni ýurdumyzda bellenilip geçiler. Bu barada Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde aýdylyp geçildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar. 1-nji synp okuwçylaryna hormatly … Continue reading 1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni bellener