TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

1 million sanysy satylan ilkinji elektrik ulagy

2021-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryndaky maglumatlara görä, “Tesla Model 3” kysymly ulag jemi 1 million satuw çäginden geçdi we muny amala aşyran ilkinji awtoulag hökmünde hasaba alyndy.

Dünýäniň iň meşhur elektrik awtoulag öndürijisi bolan “Tesla” kompaniýasy satuwa çykarylan elýeterli “Model 3” ulagy bilen gaty gowy satuw görkezijilerini gazandy.

Ilkinji satylyp başlan senesinden 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli “Model 3” kysymly ulagyň dünýäde 1 million 31 müň 588 sanysy eýelerine gowşuryldy.

 

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul boýunça ýörite uçar gatnawy

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle