TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

1 günde 3 smartfony satlyga çykardy

“Vivo” kompaniýasy şu ýyl diňe 5G ulgamy birikdirilen akylly telefonlar bilen işlemegini dowam edýär. Şeýle maksatlar bilen öňe barýan kompaniýa düýn “Vivo X50”, “X50 Pro”, we “X50 Pro +” akylly telefonlaryny, ýagny, 1 günde 3 sany smartfony satuwa çykardy.

Akylly telefonlaryň ekrany 6.56 dýuýmlyk AMOLED ekrany bilen üpjün edilendir. Olaryň içinde “X50 Pro”, we “X50 Pro +” smartfonlarynyň ekrany üýtgeşik bolmagy bilen tapawutlanýar. Olaryň batareýalarynyň zarýad saklaýyşy 4200 mAh-dan ýokarydyr.

“X50” akylly telefonynyň agramy bary-ýogy 173 gram, galyňlygy 7,49 mm barabar. Şol bir wagtyň özünde “X50 Pro”-nyň agramy 181,5 gram, galyňlygy 8.04 mm deňdir

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle