BILIM

«Три миссии университета» sanawyna giren Türk uniwersitetleri 2024

«Три миссии университета» sanawyna, ýagny Moskwanyň uniwersitetler boýunça halkara reýtingine giren Türk uniwersitetleri Size ýetireris. Mälim bolşy ýaly, öň okyjylarymyza “QS World University Rankings” ýagny, 2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetleri we «The Times Higher Education World University Rankings» 2024 sanawynyň ilkinji 1000-ligine giren Türk uniwersitetlerini ýetiripdik.

Şol habarda hem belläp geçişimiz ýaly, biz Türkmenistanyň Bilim ministligi tarapyndan hem kabul edilýän «The Times Higher Education World University Rankings» 2024 sanawynyň ilkinji 1000-ligine giren Türk uniwersitetlerini okyjylarymyza ýetirdik.Şonda, Türkiýeden diňe 11 uniwersitet şol sanawyň ilkinji 1000-ligine giripdi. «QS World University Rankings» sanawyna bolsa Türkiýeden 25 sany uniwersitet giripdi. Moskwanyň uniwersitetler boýunça halkara reýtingine bolsa Türkiýeden jemi 42 uniwersitet giripdir. Indiki habarymyzda bolsa, Shanghai Ranking- Academic Ranking of World Universities sanawyna giren Türk uniwersitetleri Size ýetieris.

BELLIK:

Ähli ýurtlar boýunça doly sanawyň linkini bu habarda Size ýetirýäris. Siz doly sanawyň linkini saýtymyzyň Bilim sahypasyndan hem tapyp bilersiňiz.

MAHABAT

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Moskwanyň uniwersitetler boýunça halkara reýtinginde orun alan Türkiýäniň uniwersitetleri 2024

1. Koç University
2. Istanbul Teknik University
3. Middle East Technical University
4. Bogazici University
5. Hacettepe University
6. Ankara University
7. Gazi University
8. Istanbul University
9. Ege University
10. Yeditepe University
11. Yıldız Technical University
12. Acıbadem University
13. Akdeniz University
14. Anadolu University
15. Bahcesehir University
16. Bilkent University
17. Cukurova University
18. Dokuz Eylul University
19. Erciyes University
20. Fırat University
21. Izmir Institute of Technology
22. Karadeniz Technical University
23. Marmara University
24. Ondokuz Mayis University
25. Sabancı University
26. Sakarya University
27. Selçuk University
28. Uludag University
29. Ataturk University
30. Başkent University Турция
31. Bezmiâlem Vakif University
32. Erzincan University Турция
33. Eskisehir Osmangazi University
34. Gaziantep University Турция
35. Gebze Technical University
36. Istanbul Medeniyet University
37. Istanbul University-Cerrahpaşa
38. Kafkas University
39. Karabük University
40. Necmettin Erbakan University
41. Ozyegin University
42. Tokat Gaziosmanpaşa University

2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetler

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Kat:4 Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp Atavatan : +90 532 401 71 52 ýa-da +90 530 251 36 73

2024 ýyly boýunça diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetler

2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetler

Türkiýäniň ilkinji 1000-lige giren halkara abraýly uniwersitetleri :2024

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri