07

Tomsuň esasy transferi: Azar “Realda”

Madridiň “Real” kluby “Çelsiden” Eden Azary satyn alandygyny resmi ýagdaýda mälim etdi. Bu hakda klubyň resmi saýtynda habar berildi.

Klub 28 ýaşly futbolçy bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. “Real” Azar üçin goşmaça tölegler bilen birlikde jemi 130 million funt sterling tölär. Bu bolsa klubyň taryhyndaky rekorddyr.

Azaryň Madriddäki tanyşdyryş dabarasy 13-nji iýunda bolar. “Çelside” 7 möwsüm çykyş eden futbolçy 352 duşuşykda 110 gezek tapawutlanyp, iki gezek Angliýanyň çempiony boldy.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *