07

Türkiýe Bilim Geňeşligi resminamalarynda online nobat başlaýar

Türkiýäniň Aşgabat Ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2019-nji ýylyň 1-nji Aprelinden başlap online nobat sistemasy arkaly resminamalary kabul edip başlaýar. Muňa laýyklykda Türkiýede bilim aljak raýatyň özi www.askabategitim.com internet salgysyndan elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar. Online sistema 25-nji Martda hyzmata başlap, 1-nji Aprelden güýje girýär.

Täze sistemanyň welaýatlardan paýtagtymyza geljek raýatlar üçin ýeňillik döretmegine garaşylýar.

Türkiýede bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça hyzmatlar üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz

Habarlaşmak üçin

Aşkabat, Ankara köçesi 25, (Aýtakow-Ýubileýni çatrygy) , A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Gat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Resmi IMO hasaby : +993 63 78 96 73

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *