07

Çeferin ýene-de UEFA-nyň prezidenti

7-nji fewralda Italiýanyň paýtagty Rim şäherinde UEFA-nyň 43-nji maslahaty bolup geçdi. Onda seredilen meseleleriň biri hem Ýewropanyň ähli milli futbol federasiýasalaryny öz içine alýan halkara federasiýasynyň ýolbaşçysy baradaky mesele boldy. Bu wezipä ýeke-täk dalaşgär hödürlenildi. Ol hem 2016-njy ýylyň sentýabryndan bäri bu wezipede işlän Aleksandr Çeferindir. Mejlise gatnaşyjylaryň ählisiniň biragyzdan goldamagynda A.Çeferin ýene-de UEFA-nyň ýolbaşçysy wezipesine saýlanyldy. Ol indi bu wezipede 2023-nji ýyla çenli işlär.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *