07

Tomaşa merkezlerinde Täze ýyl baýramçylygy

Hormatly ildeşler!  Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

Ýerleşýän ýeri

 

 

 1.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

«Myhmanhanada»

 

«Şadyýan wäşiler»

30.12.

 

 

31.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

 2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

«Nurana şekiller»

 

«Aýdym-sazly gülki agşamy»

30.12.

 

 

 31.12

19:00

 

 

 19:00

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

 3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

«Gyzaryp ýaşan şapak»

 

«Täze ýyl şowhuny»

30.12.

 

 

31.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

 

 4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

«Awaza söýgim meniň»

 

«Gitme»

 

29.12.

 

30.12.

19:00

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

5.

 

Mollanepes adyndaky talyplar teatry

«Göroglynyň döreýşi»

 

«Çynymy aýtsam»

29.12.

 

 

30.12.

19:00

 

 

19:00

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

 

  6.

 

 

 

Türkmen döwlet sirki

«Täze ýylyň jadyly jaňjagazlary»

 

«Täze ýylyň jadyly jaňjagazlary»

 

29. 12

 

 

30. 12

10:00

we 18:00

 

11:00 we 16:00

 

 

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *