07

Töleg terminallaryny gurnamak

Töleg terminallaryny gurnamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň sanawy

 

Hususy telekeçi - şahsy taraplar üçin:

1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýüz tutma haty;

2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;

3. Pasportyň nusgasy;

4. Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy;

5. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;

6. Patentiň nusgasy;

7. Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä).

Ýuridiki şahslar üçin:

1. Terminaly gurnamak barada resmi hat;

2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;

3. Türkmenistanyň Edara gömüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň kepillendirilen nusgasy;

4. Yuridiki şahslaryň Tertipnamasynyň ýa-da Düzgünnamasynyň kepillendirilen nusgasy;

5. Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň Edara gömüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Şahadatnamasynyň kepillendirilen nusgasy;

6. Kärende şertnamanyň ya-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä);

7. Ýolbaşçynyň pasport nusgasy.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *