07

Welaýatlardan gelen awtoulagy hasaba goýmak

  1. Bellenilen “arza” blankany doldurmaly we tehniki ýagdaýyny anyklaýyş merkezinden awtoulagy gözden geçirişden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)
  2. PÝÝG-de ulagy hasaba goýmak üçin binanyň içindäki kassa degişli tölegi tölemeli.
  3. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
  4. Öňki eýesinden BASB-dan berlen “Delilnama” we bellige alynandygy hakynda güwänama bolmaly.
  5. Hasapdan çykaran eýesiniň, awtoulagy hasaba goýmak üçin bank tölegi. (300, 250 ýa-da 400 manat).
  6. Eýesiniň pasporty we onuň nusgasy bolmaly.
  7. Bu görkezilen resminamalary jemläp, BASB-niň degişli penjiresine tabşyrmaly.

Bellik :Welaýatlardan hasapdan çykaryp gelen awtoulagy hasaba goýmak

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

 Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/    

 Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

IMO Hesabı : +993 65 80 24 70     

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *