07

Türkiyeli nakgaş-keramikaçysynyň sergisi geçiriler

Aşgabat şäherinde ýakynda gyzykly sergi geçiriler. 2018-nji ýylyň Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýlip yglan edilmegi hem-de Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 95 ýyllygy mynasybetli türk nakgaş-keramikaçysy Ibrahym Kuşlunyň sergisi üstümizdäki aýyň 14-ne açylar. Serginiň açylyşy sagat 11:00 bolar. Dekabr aýynyň 17-sine çenli dowam etjek sergi Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçiriler. Sergä Türk Howa Ýollary hemaýatkärlik edýär.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *