07

Serhet Instituty okuwa kabul edýär

Türkmenistanyň Serhet Instituty 2019-2020-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul edýär. Bu barada Türkmenistan gazetiniň şu günki sanynda bildiriş berlipdir. Bildirişe laýyklykda  orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen raýatlaryň 24 ýaş dolýança,  Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar  çagyryş boýunça harby gullugy geçmezden 25 ýaşy dolýança, borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar 25 ýaşy dolýança ýaş derejeleri boýunça kabul edilýär.  Dalaşgärleriň  ýaş derejeleri 2019-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaplanylýar.  Okuwyň möhleti 4 ýyl.  Resminamalar 2019-nji ýylyň 20-nji martyna çenli kabul edilýär.

Giňişleýin maglumat üçin :

Türkmenistanyň Serhet Instituty

Aşgabat ş. Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 175-nji jaýy Tel : +9993 12 40 49 60 / 61/26

Ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin habarlary gyzgyny bilen okamak üçin biziň sosial ulgamyza goşulyň!

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

 Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/    

Line İD : @atavatanjournal       

 Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

 

IMO Hesabı : +993 65 80 24 70     

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *