07

Ýewropanyň ministrler derejesindäki maslahaty geçiriler

Aşgabat şäherinde saglyk ulgamynda halkara maslahat geçiriler. Bu maslahat Ýewropanyň ministrler derejesindäki maslahaty bolar. Düýn geçirilen wideoşekilli iş maslahatyny Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça ýokary derejeli halkara maslahatyny geçirmek baradaky Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek” atly ikinji ýokary derejeli halkara maslahatyny 2019-njy ýylyň 9 — 10-njy aprelinde Aşgabat şäherinde ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tabşyryldy.

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasy bilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň arasynda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça Ýewropanyň ministrler derejesindäki maslahatyny geçirmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekmäge ygtyýar berildi.

Degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna bu halkara maslahaty guramaçylykly geçirmekde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine ýardam bermek tabşyryldy.

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *