07

Täze Paýdarlar jemgyýeti esaslandyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge rugsat berildi.  Täze kärhananyň esaslandyryjylary hökmünde  Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi (esaslyk maýadaky paýy 35 göterim), Awtomobil ulaglary ministrligi (10 göterim), Aragatnaşyk ministrlrigli (5 göterim),  “Türkmenhowaýollary” gullugy (5 göterim),  Deňiz we derýa ulaglary  döwlet gullugy (10 göterim) we Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy (5 göterim) bellenildi.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *