07

Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS Başvuruları başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da, 24 ülkede, 40 sınav merkezinde, 8 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça) yapılacaktır. Online başvurular 2 Ocak - 9 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Bu sınav sonuçlarını  71 Devlet üniversitesi ve 43 özel üniversite sınavı kabul etmektedir. Geçen sene 3895 kişi sınava girmiştir.

İşte Sınav Takvimi

02 Ocak-09 Nisan 2018

OMÜ-YÖS Sınav Başvurusu

12 Mayıs 2018

OMÜ-YÖS Sınav tarihi

14 Mayıs 2018

Sınav Sorularının Adayların Erişimine Açılması

14-18 Mayıs 2018

Sınav Sorularına İtiraz Süresi

08 Haziran 2018

OMÜ-YÖS Sınav sonucunun ilan edilmesi

11-15 Haziran 2018

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

26-29 Haziran 2018

İtirazların Cevaplanması

11 Haziran-20 Temmuz 2018

Tercih Başvuruları

30 Temmuz-03 Ağustos 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

03 Ağustos 2018

Yerleştirilen adayların ilan edilmesi

06-17 Ağustos 2018

Asıl yerleştirilenlerin kesin kayıtları

28 Ağustos 2018

Yedek yerleştirilenlerin ilan edilmesi

28 Ağustos-07 Eylül 2018

Yedek yerleştirilenlerin kesin kayıtları

10-14 Eylül 2018

Ek Kontenjan Başvuruları

19 Eylül 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

19-28 Eylül 2018

Ek Kontenjan Kesin Kayıtlar

19-28 Eylül 2018

Ek Kontenjandan yerleştirilen Uluslararası Öğrencilerin ders kayıtları

01-12 Ekim 2018

Ek Kontenjan yedekten yerleştirilenlerin kesin kayıtları

01-12 Ekim 2018

Ek Kontenjan yedekten yerleştirilen

Uluslararası Öğrencilerin ders kayıtları

 

Üniversite tarafından açıklanan Sınavla İlgili Bilgiler Aşağıda verilmiştir.

 

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMU- YÖS 2018 sınavı, 12  Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de 7 merkezde, Türkiye dışında ise belli merkezlerde; Türkiye saatine göre ayarlama yapılarak gerçekleştirilecektir. Adayların sınava girecekleri ülke, şehir ve bina adı bilgileri OMÜ-YÖS Koordinatörlüğü tarafından internet adresi üzerinden duyurulacaktır.
 • OMU- YÖS 2018 sınavına giriş için adayın internet adresimizden ulaşacağı bilgi ve belgeler ile Pasaport bilgilerini, sınav başlamadan önce adayın üzerinde bulundurması zorunludur. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve soruları çözeceği tamamen boş beyaz kağıt bulundurmaları gereklidir. Sınav sırasında teknolojik haberleşme/resim veya video çekme özelliği olmayan kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı su ve şekerleme türleri sınav süresince serbesttir.
 • Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
 • Hiçbir aday OMU- YÖS 2018 sınavına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen Sınav Merkezinden başka bir yerde giremez. Adayın OMÜ-YÖS 2018 sınavı için kendi beyanı esas alınarak hazırlanan sınav merkezleri ve sınav dili (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça) uygulanacaktır.
 • OMU- YÖS 2018 sınavında, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça dillerinden oluşan yüz yüze test sınavı uygulanacaktır. Bu test, Temel Öğrenme Becerileri Soruları ile Temel Öğrenme Becerileri ile Matematik Sorularından  oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü, temel bilgi ve becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren matematik sorularından oluşmaktadır.
 • Sınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Temel Öğrenme Becerileri soruları, diğer 40 tanesi Matematik sorularından oluşacak ve adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır. Sınav yüz yüze yapılacak, sınav süresince adaylara, soru kitapçığı ve cevap anahtarı dağıtılacaktır. Adaylar sınav sorularına ait cevapları kendilerine verilen cevap formlarına işaretleyeceklerdir.
 • OMU- YÖS 2018 sınav soruları “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak, A, B, C, D, E şıklarından doğru cevap şıkkını işaretlemektir.
 • Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevapları değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.
 • Uluslararası Öğrenci Giris Sınavı (OMU-YÖS), Türkiye’deki Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) okumak isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını OMÜ ve Türkiye’deki birçok üniversiteye kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, OMU-YÖS Koordinatörlüğü’nce yapılmaktadır.
 • OMU-YÖS 2018 sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.
 • OMU-YÖS 2018 sınav başvuruları sadece online olarak Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça alınacaktır.
 • OMU-YÖS 2018 sınavı Türkiye ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yüz yüze ve tamamen denetimli olarak Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere 8 dilde yapılacaktır.
 • OMU-YÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme sırasında, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan OMU-YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Ancak, Adaylar sınava başvuru ve sınav dilini Türkçe’nin dışında OMU-YÖS Koordinatörlüğü’nün öngördüğü dillerden herhangi birisinden yapabilirler.
 • OMU-YÖS sonuçları yalnız lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların OMÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile OMÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerin işlemleri, OMU- YÖS Koordinatörlüğünün faaliyet sahası dışındadır.
 • OMU-YÖS Koordinatörlüğü, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.
 • OMU-YÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden resmi çıkış izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
 • Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda basarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ücretleri geri verilmez.
 • Burada yer alan kurallar, sınav kılavuzunun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, OMU-YÖS Koordinatörlüğü tarafından saptanır. Sınav kılavuzunda belirtilmeyen durumlarda, OMU-YÖS Koordinatörlüğü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.
 • Yanında GSM yani cep telefonu bulunan adayların, cep telefonlarını kapalı konumda ve sınav sırası üzerinde bulundurmaları zorunludur. Aksi bir durumu tespit edilenlerin veya sınav esnasında cep telefonu çalan adayın sınavı iptal edilir.
 • Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. teçhizatla, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava giren adayların bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sadece üzerinde herhangi bir yazı, işaret gibi şeyler bulunmayan A4 ebatında beyaz kağıt ile sınava girebilirler. Bu kağıt ile sınav soru ve cevaplarının alınması yasaktır. Bu kağıt sadece aday isterse soruların çözümünde kullanılacak ve sınav sonunda görevlilere teslim edilecektir.
 • Sınavda adaylara 120 dk süre verilmiştir. Sınavın ilk 30 dakikasından sonra aday sınava alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 40 ve son 5 dakikasının içinde adaylar sınavdan kesinlikle çıkarılmayacaktır. Sınavını tamamlayan aday veya sınav salonunu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi, kağıt vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
 • Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uyulmak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sınav sırasında cevaplarınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir. Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, OMU-YÖS Koordinatörlüğü takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların sınavını geçersiz sayabilir.
 • Cevaplar cevap formu üzerinde yer alan ilgili kısımlara işaretlenecektir.
 • Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecek ve hiçbir şey yemeyecektir. Şeffaf ambalajlı su içmek ve seker yemek serbesttir.
 • Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.

 

İşte Sınav Başvuru ücretleri

2018 Başvuru Ücreti

 

ÜLKELER

SINAV ÜCRETİ

1. KATEGORİ

TÜRKİYE, ALMANYA, AVUSTURYA, AZERBAYCAN,  BELÇİKA, FRANSA, İRAN, SUUDİ ARABİSTAN'da Sınava Girenler için;

250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)

veya

60 $ (Atmış ABD Doları)

veya

60 € (Atmış Avro) 

2. KATEGORİ

YUNANİSTAN, BULGARİSTAN, SIRBİSTAN, BOSNA HERSEK, RUSYA, ROMANYA, MAKEDONYA, KOSOVA, KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN, GÜRCİSTAN, ARNAVUTLUK'da Sınava Girenler İçin;

150 TL (Yüz Elli Türk Lirası)

veya

35 $ (Otuz ABD Doları)

veya

35 € (Otuz Avro)                                                                                                                   

3. KATEGORİ

AFGANİSTAN,  NİJER,  NİJERYA, SOMALİ, ÜRDÜN'de Sınava Girenler için;

100 TL (Yüz Türk Lirası)

veya

25 $ (Yirmi Beş ABD Doları)

veya

25 € (Yirmi Beş Avro)

 

Resminamalaryň Terjimesi üçin

Makul Hyzmat Terjime Merkezine

Ýüz Tutup Bilersiňiz

Aşkabat, Oguzhan-Ankara Caddesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73 (Türkmenistan)

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Resmi Line Hesabı :  https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat    

 

Türkiýede okamak üçin maslahat almak üçin

Atawatan Danyşmanlyk LTD şereketine

 Ýüz  tutup bilersiňiz

Habarlaşmak üçin

 

Stambul, Güneşli Mah, Kırazlı Cad. Önka İş Merkezi, N 8 D/116, Güneşli-Stambul

 

E: Mail Adres : tercume@atavatan-turkmenistan.com  

 

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

 

Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye)

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *