Türkmen metbugatynda – 04.03.2019

Mart 4, 2019 - 11:42 AM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH). 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşd

Daha fazla oku

Makul Hyzmat Tercüme Merkezi Türkmen Radyoların ’da

Mart 3, 2019 - 12:59 AM

Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta faaliyette bulunan Makul Hyzmat Tercüme Merkezinin reklamı Türkmen Radyolarında yayınlanıyor “Avaz tercümeye muhtaç değil, ancak belgelerin tercümesi Makul Hyzmat’in İşi. Sayın vatandaşlar, ulusal ve yurt dışı eğitim belgelerin, ayrıca

Daha fazla oku

21-nji mart: Bag ekmek boýunça ählihalk ýowary

Mart 2, 2019 - 11:49 PM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda çykaran 1136-njy Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2019-

Daha fazla oku

Türk Lezzetleri Oscar Ödül Gecesinde

Mart 2, 2019 - 10:23 PM

Dünyaca ünlü yıldızlar, Türk yemeklerinin tadına Oscar Ödül gecesinde vardılar. Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği'nin çabalarıyla Türk yemekleri bu yıl da Oscar ödül törenine damgasını vurdu.

Daha fazla oku

Туркменистан – Германия: сотрудничество в сфере экологии

Şubat 26, 2019 - 10:44 PM

В столичном отеле «Йылдыз» начал работу семинар для журналистов на тему «Изменение климата и пастбища в Туркменистане», организованный Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды нашей страны совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 26.02.2019

Şubat 26, 2019 - 9:15 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 23.02.2019

Şubat 24, 2019 - 8:48 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). «Taryhda pursatlar galýar», Mukam Muhamow. «Prezident maksatnamasy – rowaçlyklaryň mäkäm binýady»,

Daha fazla oku

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Şubat 22, 2019 - 9:15 PM

Hormatly ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 22.02.2019

Şubat 22, 2019 - 9:14 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan we Owganystan strategik hyzmatdaşlygyň derejesine çykdylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Mohammad Aşraf Ganiniň arasyndaky gepleşikler», (TDH).

Daha fazla oku

Arslanmyrat Amanow: «Birnäçe teklip bardy»

Şubat 20, 2019 - 5:23 PM

18-nji fewralda Özbegistanyň Superligasynyň çempiony «Lokomotiw» futbol klubynyň resmi saýtynda toparyň düzümine täze goşulan ýarym goragçy, Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow bilen gysgaça söhbetdeşlik berildi. Söhbetdeşlik biziň şu habarymyz bilen atdaş

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –20.02.2019

Şubat 20, 2019 - 5:20 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH). «Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler»,

Daha fazla oku

«Ahal» AFK-nyň kubogy ― 2019-a ýeňiş bilen başlady

Şubat 20, 2019 - 4:14 PM

Şu gün türkmen futbolçylary AFK-nyň kubogy ― 2019 halkara ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdiler. Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň geçen möwsüminiň kümüş medalçysy ― «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» futbol topary myhmançylykda Gyrgyz Respublikasynyň Oş şäheriniň «Alaý» toparyny 2:1 hasabynda ýeňip, 27-nji fewralda Türkmenistanda geçiriljek

Daha fazla oku

Sport media-forumy geçirildi

Şubat 20, 2019 - 1:10 AM

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda «Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny» atly media-forum geçirildi. Oňa ýurdumyzdaky metbugat wekilleri, ýokary okuw jaýlarynyň žurnalistika hünärlerinde bilim alýan talyplar,

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 18.02.2019

Şubat 19, 2019 - 10:41 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: « “Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmegiň hyzmatynda” atly dabaraly maslahata gatnaşyjylara», Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. «Ahalteke bedewleriniň dünýä dolan şöhraty seýisçilik sungaty

Daha fazla oku

Türkmen rallicilerden başarı

Şubat 19, 2019 - 10:39 PM

Türkmen ralli ekibi Nissan Patrol yarış arabası ile 14 - 17 Şubat tarihleri arasında Karelya'da düzenlenen “Rusya - Kuzey Ormanı 2019” kar-buz yarışlarında Dünya Kupası yarışlarının ilk aşamasına katıldı. Bu ralli yarışına 15 ülkeden 29 ekip katıldı. Türkmen ralliciler, Arjantin, Rusya, Finlanda, Çek Cumhuriyeti,

Daha fazla oku

Ýaşajyk Useýin Bolt ýetişip gelýär

Şubat 18, 2019 - 11:21 PM

Ýeňil atletikanyň öňde-soňra görlen ussatlarynyň iň beýigi, dünýä rekordlarynyň ençemesiniň eýesi ýamaýkaly türgen Useýin Boltuň geçen ýyl karýerasyny tamamlandygy okyjylarymyzyň ýadyndadyr. Dünýäniň iň ýyndam adamynyň yzyny dowam kimiň dowam edip biljekdigi baradaky sowallara geçen hepde-de

Daha fazla oku

Yeni Kitaplar: Dış Politikayı Anlatan Kitaplar

Şubat 18, 2019 - 12:09 PM

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Diplomatlar Günü dolayısıyla ‘Türkmen Diplomasisi: uluslararası konuların çözümünün hizmetinde’ konulu Konferanstan sonra Türkmenistan’ın dış politikasını anlatan ve yeni basılan kitapların tanıtımı yapıldı. ‘Türkmenistan

Daha fazla oku

Туркмен Довлетджан Ягшимурадов стал первым чемпионом АСА

Şubat 17, 2019 - 10:51 PM

Сегодня в Варшаве прошел турнир АСА 92. В главном бою экс-чемпион ACB Довлетджан Ягшимурадов победил поляка Кароля Целинского и стал первым чемпионом АСА. Основной кард: Довлетджан Ягшимурадов победил Кароля Целинского техническим нокаутом в

Daha fazla oku