Развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения

Şubat 26, 2019 - 9:28 PM

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Ашхабаде А.Кучкаров встретился с Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесовым с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития и расширения двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Daha fazla oku

Türkmen Talyplary üçin Bildiriş

Şubat 26, 2019 - 6:34 PM

4 Mart 2019 senesinde, Duşenbe güni sagat 15.00-da Stambul Uniwersitetiniň Edebiýat Fakultetiniň – Jemil Bilsel Konferensiýa zalynda Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň howandarlygynda Türkmenistanyň Ýaşlar we Bilim pudagynyň

Daha fazla oku

«Gadagan şäher» bir asyr soňra şöhle saçdy

Şubat 24, 2019 - 10:16 PM

Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde «Gadagan şäher» atly ýadygärlikler toplumynyň bardygyny köpiňiz bilýänsiňiz. Hytaý imperiýasy döwründe onlarça gektary eýeleýän şäherde Imperatorlaryň telim nesli ýaşapdyr. Häzir ol muzeý hökmünde dünýäniň çar

Daha fazla oku

Asya-Pasifik Ülkeleri İle İşbirliği Genişletilecek

Şubat 24, 2019 - 9:48 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu binasında video-konferans eşliğinde Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ülkenin iç ve dış gündeminin ele alındığı toplantıda, yeni projelere start verildi ve bir dizi kararlar imzalandı.

Daha fazla oku

Neptunyň täze hemrasy sowallary döredýär

Şubat 22, 2019 - 9:20 PM

2013-nji ýylda ylym Neptun planetasynyň «Hippokamp» atly täze, kinniwanja hemrasyny ýüze çykarypdy. Ýöne soňky barlaglar, Hippokampyň, aslynda, planetanyň başga bir hemrasyndan bölünen parça bolmak ähtimallygyny hem öňe sürýär.

Daha fazla oku

Türkmenistan, Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantısında

Şubat 20, 2019 - 9:49 PM

Türkmenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi Bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Etkinlikte Güney Gaz Koridoruna katılan ülkelerin enerji bakanları ve Avrupa Bütçe ve İnsan Kaynakları Komiseri, Danışma Kurulu'nun eş başkanı Günther Oettinger gibi çeşitli yapıların temsilcileri de yer aldı.

Daha fazla oku

«Bereşit» ― Aýa indiki ýolagçy

Şubat 20, 2019 - 5:26 PM

Ysraýyl tarapyndan Aýa uçuryljak älem-gözleg enjamy, ine, şeýle atlandyrylýar. Birki günlükde onuň taýýarlygy doly tamamlandy. «Bereşitiň» üstümizdäki hepde-de Aýa uçurylmagyna garaşylýar. «Space X» kompaniýasynyň «Falcon 9» gämisi bilen älem giňişligine çykaryljak «Bereşit» 11-nji martda Aýyň üstüne gonar.

Daha fazla oku

Hindistanda ilkinji ýokary tizlikli otly

Şubat 18, 2019 - 11:13 PM

Işläp başlady, ýöne synag edilýän ikinji gününde kiçijik heläkçilige uçrady. Hindistanyň ilkinji ýerli ýokary tizlikli otlusy işläp başlan ikinji gününde... Ýokary tizlikli otly indi Hindistanda-da bar. Ýakynda döwletiň ýolbaşçysy Narendra Modiniň gatnaşmagynda bu otlynyň açylyş dabarasy boldy we ol ilkinji synag ýörişlerini amala aşyrdy.

Daha fazla oku

В обращение банкноту 100 000 сумов

Şubat 18, 2019 - 10:52 PM

Национальный банк Узбекистана в последний понедельник 2019 года вводит в обращение банкноту 100 000 сумов ($12), которая станет нотой самого крупного номинала.

Daha fazla oku

О строительство солнечных электростанций в Казахстане

Şubat 17, 2019 - 10:29 PM

Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл дочерней компании «Хевел» ("Хевел Казахстан") кредитную линию на 56,2 миллиона евро для финансирования строительства солнечных электростанций в Казахстане.

Daha fazla oku

Indi daga çyksaň...

Şubat 16, 2019 - 10:58 PM

Hytaý hökümeti Ewerest dagynyň Tibet awtonom ülkesine degişli ýerlerine çykmagy wagtlaýynça çäklendirdi. Munuň sebäbi bolsa syýahatçylardan galan ýakymsyz miras ― ýüzlerçe tonna zir-zibildir.

Daha fazla oku

«Xiaomi Mi 9» 20-nji fewralda tanyşdyrylar

Şubat 16, 2019 - 10:55 PM

«Akylly» telefonlaryň dünýäsinde Hytaýyň «Xiaomi» komapniýasynyň ady soňky döwürlerde kän eşidilýär. Munuň esasy sebäbi bolsa kompaniýanyň önümleriniň dünýä bazaryndaky hyrydarynyň barha artmagydyr. Jahanyň çar künjündäki

Daha fazla oku

Grenlandiýada ýene bir krater tapyldy

Şubat 15, 2019 - 11:27 PM

Amerikanyň älem we howa guramasy NASA Grenlandiýa adasynyň demirgazyk-günbatarynda buzuň bir mil aşagynda ikinji bir krateriň bardygyny mälim etdi. Meýdany 22 mil bolan krater meteoryň (asman jisimi) düşmegi bilen emele gelipdir. Ol ululygy boýunça dünýädäki kraterleriň arasynda 22-nji orny eýeleýär.

Daha fazla oku

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

Şubat 15, 2019 - 11:24 PM

Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip başlanan ýyllarynda, ondan umyt juda uludy. Bu uçar bilen kompaniýa XXI asyrda dünýä awiasiýasynyň lider uçaryna eýe bolmagy maksat edinýärdi. Iki gatly uçar bir gezek 544 ýolagça

Daha fazla oku

Германия хочет покупать газ в Туркмении

Şubat 15, 2019 - 11:03 PM

На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.

Daha fazla oku

Russiýa daşky dünýä bilen arasyny bir günlük üzer

Şubat 15, 2019 - 12:19 AM

Russiýada daşky dünýäden garaşsyz kommunikasiýa mümkinçiliklerini göz ýetirip bilmek bilen interneti bir günüň dowamynda kesmegi meýilleşdirýär. Şeýlelikde, şol gün 110 million adam internetden peýdalanyp bilmez. Şol gün ýerli internet binýady bolan Runet synag ediler. Bu synag bolsa onuň mümkinçiliklerini kesgitlemäge ýardam berer.

Daha fazla oku

I зимних спортивных играх «Дети Азии»

Şubat 15, 2019 - 12:07 AM

В российском городе Южно-Сахалинск стартовали I зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимает участие и сборная Туркменистана. Нашу страну, где снег является экзотикой, представляют юниорская хоккейная команда и две фигуристки.

Daha fazla oku

Berlin’de Türkmen-Alman İş Forumu

Şubat 14, 2019 - 11:41 PM

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkmenistan-Almanya İş Forumu düzenlendi. Deutsche Bank AG bankasının binasında yapılan foruma, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Federal Ekonomi, Enerji, Tarım Bakanlıkları temsilcileri, Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti, Doğu Avrupa Girişimciliği Teşvik Derneği, Orta Asya'da Alman Ekonomisi Temsilciliği, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'nın

Daha fazla oku

Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary

Şubat 12, 2019 - 10:23 PM

2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama bilen çykyş etdi.

Daha fazla oku

Türkmengaz, PetroTech-2019 Fuarı’na katılıyor

Şubat 12, 2019 - 9:43 PM

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de PetroTech 2019 Uluslararası Fuar ve Konferansı gerçekleştiriliyor. Hindistan’ın dev petrolgaz şirketi ONGC ile Hindistan Petrol Endüstrisi Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği bu dev organizasyonun açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi. Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan bu organizasyona, Türkmenistan’dan

Daha fazla oku

İran devrimin 40. yıl dönümünü Aşkabat’ta da kutlandı

Şubat 12, 2019 - 9:17 PM

İran'ın Aşkabat Büyükelçi Seyed Mohammad Ahmadi, ülkesinin milli günü dolayısıyla elçilik konutunda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkmenistan’ı temsilen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katıldı. Ayrıca, resepsiyonda çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi hazır bulundu.

Daha fazla oku