Orta Asya-Hindistan-Afganistan Bakanlar toplantısı

Aralık 28, 2018 - 10:32 PM

12-13 Ocak 2019 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde "Orta Asya - Hindistan - Afganistan" formatında bu ülkelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantısı gerçekleştirilecek. Son dönemde Afganistan’ın kalkınması için çaba gösteren bölge ülkeleri, Afganistan’ı çeşitli uluslararası

Daha fazla oku

Täze Ýyl : Dört günläp dynç alyş

Aralık 28, 2018 - 10:02 PM

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisini geçirdi. Onda 2018-nji ýylyň deslapky jemleri jemlenildi.

Daha fazla oku

Yeni İstanbul Havalimanından Aşkabat’a uçak seferleri

Aralık 27, 2018 - 9:32 PM

29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanından Aşkabat’a uçak seferleri planlanıyor. Anadolu Ajansının haberine göre, THY, kısa sürede İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis ve Aşkabat; yurt içine ise Diyarbakır, Kayseri ve Hatay uçuşlarına başlamaya hazırlanıyor.

Daha fazla oku

Gambiýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Aralık 21, 2018 - 10:37 PM

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gambiýa Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň sekretary, Gambiýa Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ebrima Sisaýyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

Türkmenistan Çin’e Yeni Büyükelçi atadı

Aralık 20, 2018 - 10:15 PM

Bazı Büyükelçileri görevden alarak, yeni büyükelçilerin atandığı bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında Türkmenistan Çin’e yeni büyükelçi atadı. Buna göre, Türkmenistan’ın Kore Büyükelçisi Durdiyev Parahat bu görevinden alındı ve Çin Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçi Durdiyev ayrıca,

Daha fazla oku

Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meseleleri

Aralık 19, 2018 - 9:06 PM

2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler geçirildi. Tegelek stoluň işine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn

Daha fazla oku

Marokkoda migrasiýa maslahaty

Aralık 16, 2018 - 9:40 PM

2018-nji ýylyň 10-11-nji dekabrynda Marokko Patyşalygynyň Marrakeş şäherinde Birleşen Milletler guramasynyň Baş Sekretarynyň, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň Başlygynyň, 150-den gowrak BMG-niň agza döwletleriniň, şol sanda ýurdumyzyň wekiliýetiniň, şeýle hem halkara guramalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriň wekilleriniň gatnaşmagynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň howandarlygynda migrasiýa meseleleri boýunça ýokary derejeli Hökümetara maslahaty geçirildi.

Daha fazla oku

Watanymyzyň Ykdysady Kuwwatynyň Hatyrasyna

Aralık 14, 2018 - 10:02 PM

Şu gün ata Watanymyzda Türkmenistanyň Nebitgaz senagatynyň we geologiýa işgärleriniň güni uly dabara bilen bellenilýär. Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, ýurdumyzda her ýylyň 14-nji dekabrynda nebitçileriň, gazçylaryň we geologlaryň hünär baýramy bellenilýär. Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň 14-nji dekabry – Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni döwlet derejesinde ýokary derejede bellenilmegi

Daha fazla oku

Dr. Suver: Türkmenistan başarılı bir tarafsızlık politikası izliyor

Aralık 13, 2018 - 8:44 PM

Türkmenistan dünya topluluğu ile birlikte Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutladı. Türkmenistan’ın girişimiyle daha önce 12 Aralık’ta kutlanan Tarafsızlık Bayramı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edildi. Bunun sonucunda Türkmenistan’ın en önemli ulusal bayramı niteliğindeki Tarafsızlık günü uluslararası nitelik kazandı.

Daha fazla oku

BMG-niň wekilleri bilen duşuşyk

Aralık 12, 2018 - 7:28 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minisrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit ýolbaşçysy hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk gurnaldy.

Daha fazla oku

Встреча со Специальным представителем США по Афганистану

Aralık 11, 2018 - 9:38 PM

11 декабря 2018 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов провел переговоры с делегацией Cоединенных Штатов Америки во главе со Спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Daha fazla oku

Türkmen-Polýak hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Aralık 10, 2018 - 9:26 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada Halkara bitaraplyk gününe bagyşlanan çärelere gatnaşmak maksady bilen gelen Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Baku ş.) j-p Marek Ýanuş Salka bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

Belgiýa bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

Aralık 10, 2018 - 9:22 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Belgiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Baku ş.) Bert Şufs bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

Watikanyň Ilçisi bilen duşuşyk

Aralık 10, 2018 - 9:17 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Pol Fitspatrik Rassel bilen duşuşyk gurnaldy.

Daha fazla oku

Müsür Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

Aralık 10, 2018 - 9:09 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine ynanç hatlaryny gowşurmak üçin gelen Müsür Arap Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Moskwa ş.) jenap Ihab Ahmet Nasr bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi bilen duşuşyk

Aralık 10, 2018 - 9:00 PM

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ynsanperwer meseleleri boýunça kömekçisi Raşid Halikowyň ýolbaşçylygynda Aşgabada iş sapary bilen gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

Ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Aralık 8, 2018 - 10:31 AM

2018-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň Halkara taslamalar boýunça müdirliginiň başlygy j-p Takasi Ýosiokanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Daha fazla oku

Aşkabat’ta UNESCO İpek Yolu Konferansı başladı

Aralık 6, 2018 - 2:21 PM

Büyük İpek Yolu’nun kalbi olarak anılan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) himayesinde ‘Büyük İpek Yolu’nun önemi: Büyük İpek Yolu'nun Önemi: şimdiki ve gelecekteki gelişimi’ konulu uluslararası konferans gerçekleştiriliyor. UNESCO’ya üye ülkelerden üst düzey yetkililerin katıldığı konferansta, Türkiye’yi temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun iştirak etti.

Daha fazla oku

Erik Stýuart bilen söhbetdeşlik

Aralık 4, 2018 - 9:23 PM

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine Türk­men-ame­ri­kan işe­wür ge­ňe­şi­ uly goşant goşýar. 2008-nji ýylda döredilen Türk­men-ame­ri­kan işe­wür ge­ňe­şi­ üstümizdäki ýylda döredilmeginiň 10 ýyllygyny belleýär. Türkmenistanyň ähli ugurlarda gazanýan üstünlikleri hem-de ýurtda bolup geçýän taryhy özgertmeleri ilkibaşda türkmen we türk dillerinde, soňlugy bilen türkmen we iňlis dillerinde okyjylar köpçüligine ýetirýän “Atawatan Türkmenistan” halkara žurnaly Türk­men-ame­ri­kan işe­wür ge­ňe­şi­niň

Daha fazla oku

Eric Stuart ile röportajımız Türkmen-Amerikan iş konseyi sitesinde

Aralık 4, 2018 - 3:02 PM

Türkmenistan ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğine Türkmenistan-ABD İş Konseyi büyük katkı sağlamaktadır. 2008 yılında kurulan Türkmen-Amerikan İş Konseyi bu sene 10.yılını doldurdu. Türkmenistan’ın her alanda kazandığı başarıları ve ülkedeki gelişmeleri başta Türkmence ve Türkçe, daha sonra Türkmence ve İngilizce yayın kadrosu ile dünyaya duyuran Uluslararası Atavatan Türkmenistan dergisi de, Türkmenistan-ABD İş Konseyi Başkanı Eric Stuart ile röportaj gerçekleştirmişti. Temmuz 2015

Daha fazla oku