«Deutsche Bank AG» bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

Şubat 26, 2019 - 10:28 PM

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank täjirçilik hyzmatlary

Daha fazla oku

A meeting with the delegation of «Deutsche Bank AG»

Şubat 26, 2019 - 10:26 PM

On February 26, 2019, at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan there was a meeting with the delegation of the German «Deutsche Bank AG», headed by the Chief Executive Officer for Corporate Banking Investments of Middle and Southern Europe – Banking

Daha fazla oku

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

Şubat 24, 2019 - 11:00 PM

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan desgalaryň ýagdaýy bilen tanyşdy, şeýle hem Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkezine bardy.

Daha fazla oku

Президент Туркменистана ознакомился с ходом строительства

Şubat 24, 2019 - 10:56 PM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работами, проводимыми в северной части столицы по строительству жилых домов, предназначенных для личного состава МВД страны, условиями, созданными для новосёлов в зданиях, готовящихся к сдаче в эксплуатацию, а также посетил Центр автоспорта Министерства внутренних дел.

Daha fazla oku

Bakanlar Kurulu’nda İmzalanan Kararlar

Şubat 24, 2019 - 9:39 PM

• Türkmenistan Devlet Başkanı, bilim dallarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları ve klinik çalışmalar için belirlenen kotaların onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. • Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Yönetmeliği ve

Daha fazla oku

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

Şubat 22, 2019 - 11:50 PM

Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Daha fazla oku

ИП «Sport ýyldyzy» построит в Ашхабаде монумент «Велосипед»

Şubat 22, 2019 - 11:26 PM

В целях популяризации физкультуры и спорта, активного внедрения в обществе принципов здорового образа жизни, развития в стране велосипедного спорта, а также дальнейшего преображения архитектурно-градостроительного облика столицы Президент Туркменистана

Daha fazla oku

Serbiýada halkara syýahatçylyk sergisi işleýär

Şubat 22, 2019 - 9:24 PM

21-nji fewralda Serbiýanyň paýtagty Belgrad şäherinde 41-nji Halkara syýahatçylyk sergisi öz işine başlady. Bu gezek ol «Tomus pikir edişiňizden hem ýakynda» diýen şygar bilen geçirilýär. 24-nji fewrala çenli dowam etjek sergä 38 döwletden 650 wekil gatnaşýar.

Daha fazla oku

Türkmen-Afgan Ortak Basın Açıklaması

Şubat 21, 2019 - 7:40 PM

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkmenistan’da resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında ikili anlaşmaların birçoğuna imza atıldı. Atavatan Türkmenistan dergisinin de takip ettiği İmza töreninin ardından iki ülke Devlet Başkanı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkmenistan Devlet Başkanı açıklamasında, Afgan mevkidaşı Gani ile yapılan görüşmelerden memnun kaldığını, iki ülkenin dünya politikasına olan bakış açısının aynı olduğunu belirtti.

Daha fazla oku

Elde hat ýazyp, 1 milliard dollar gazandylar

Şubat 20, 2019 - 10:27 PM

2011-nji ýylda germaniýaly üç dost tarapyndan döredilen «Celonis» kompaniýasynyň elindäki serişde bu gün 1 milliard dollara ýetýär. 8 ýylda şunça mukdarda pul gazanmagyň gözbaşynda el bilen ýazylan hatlaryň durandygyndan habaryňyz barmydy? Ýok bolsa, bu gün tehnologiýa dünýäsiniň läheňleri bilen

Daha fazla oku

OMV: Avrupa daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor

Şubat 20, 2019 - 9:57 PM

Avrupa’nın nükleer enerji ve kömürden vazgeçmesi durumunda uzun vadede daha fazla doğalgaza ihtiyaç duyacağı açıklandı. Azerbaycan’ın AZERTAG haber ajansının Frankfurter Allgemeine Zeitung'a atıfta bulunarak yaptığı habere

Daha fazla oku

1.Hazar Ekonomik Forumu internet sitesi açıldı

Şubat 20, 2019 - 12:00 PM

Türkmenistan’ın ev sahipliğinde 12 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak 1.Hazar Ekonomik Forumu’nun resmi internet sitesi faaliyete başladı. Söz konusu ekonomik forum ilk defa yapılmaktadır. Bu forumun yapılması ile ilgili teklif, Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen 5.Hazar Liderler Zirvesi’nde yapılmıştı.

Daha fazla oku

Türkmen-Alman İş Forumu özel sektöre yaradı

Şubat 19, 2019 - 10:19 PM

11-14 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkmenistan-Almanya İş forumu düzenlendi. Almanya’dan 80 civarında şirketin temsilcilerinin katıldığı forum, Türkmenistan özel sektör temsilcileri için de çok verimli oldu. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne üye yerli firmaların pek çoğu bu iş forumunda yer aldı. Türkmen firmaların bu foruma katılmalar sonucunda yabancı yatırım

Daha fazla oku

Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahana gurular

Şubat 18, 2019 - 11:43 PM

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmak we keselleriň öňüni almak, şeýle hem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen döwrebap hassahanalary gurmak işlerini dowam

Daha fazla oku

Рост грузооборота между ЕС и Китаем

Şubat 18, 2019 - 11:05 PM

Грузия является региональным центром и реальным кандидатом стать "мостом", чем будет способствовать росту международного товарооборота между ЕС и Китаем, заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

Daha fazla oku

В Дашогузе многопрофильную больницу и онкологическую клинику

Şubat 17, 2019 - 10:37 PM

Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому хякимлику Дашогузского велаята разрешено заключить соглашение с частным предприятием «Ajaýyp-gurluşyk» на проектирование и возведение в городе Дашогузе многопрофильной больницы на

Daha fazla oku

Президент Туркменистана утвердил составы ряда Межправкомиссий

Şubat 16, 2019 - 11:09 PM

В целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Республикой Беларусь Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив состав Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Daha fazla oku

Азербайджан утвердил ряд документов с Туркменистаном

Şubat 15, 2019 - 12:14 AM

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был обсужден ряд азербайджано-туркменских документов, сообщает во вторник Trend. Депутаты обсудили Совместную декларацию Президентов Азербайджана и Туркменистана, Соглашения «Об упрощении визового режима для участников

Daha fazla oku

Türkmenistan heyetinin Almanya ziyareti

Şubat 14, 2019 - 11:35 PM

11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı öncülüğündeki heyet, Almanya’da bir dizi temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Türkmenistan heyeti, Türkmen-Alman İş Forumu’na katıldı ve ayrıca Almanya’nın hükümet yetkilileri ve özel örgütler ile bir dizi görüşmelerde bulundu.

Daha fazla oku

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa iş sapary

Şubat 14, 2019 - 11:23 PM

2019-njy ýylyň 11–14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunabasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Germaniya Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň maksatnamasyna laýyklykda, wekiliýet Türkmen-german

Daha fazla oku