Türkmenistan, Asya Oyunları’na katılıyor

Ağustos 15, 2018 - 10:37 PM

Türkmenistan’ı 18.Asya Oyunları’nda temsil edecek kafile, Endonezya’nın Jakarta şehrine gönderildi. 18 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Asya ülkelerinin sporcularının katılacağı en büyük spor organizasyonluğuna, Türkmenistan’dan 65 sporcu katılıyor.

Daha fazla oku

İhaleler: 200 yataklık bulaşıcı hastalıklar hastanesi ihalesi

Ağustos 13, 2018 - 10:51 PM

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı bu hafta içerisinde Ahal vilayeti Gökdepe ilçesinde 200 yataklık bulaşıcı hastalıklar hastanesinin projelendirilmesi ve inşasına ilişkin uluslararası ihale yayınladı. Bu sağlık tesisinin inşası için başvurular 29 Eylül kadar aşağıdaki tablodaki adrese başvurmak

Daha fazla oku

Türkmenistan 3.Dünya Göçebe Oyunları’na katılacak

Ağustos 9, 2018 - 8:04 PM

Kırgızistan'ın Isık Gölü'nün kenarındaki Çolpan Ata şehrinde 2-8 Eylül tarihlerinde 3.Dünya Göçebe Oyunları düzenlenecek. Türkmenistan’ın da bu oyunlara katılacağı bildirildi. Türkmenistan Dünya Göçebe Oyunları’na sadece sporcuları ile değil aynı zamanda dutar, gıcak ve düdük gibi birçok milli saz aletleri ile katılacak. Küreselleşme çağında, Dünya Göçebe Oyunlarının ülkelerin eşsiz kültürel geleneklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına katkısı büyüktür.

Daha fazla oku

TÜRKSOY ýaşlar orkestriniň çykyşy

Ağustos 4, 2018 - 5:48 PM

Türki dilli halkaryň medeniýet we sungat guramasynyň (Türksoy) ýaşlar orkestri Balkan ýurtlarynda çykyş edýär. Orkestr Çernogoriýanyň Setinýe şäherinde geçirilen “Espressiwo” gözden geçirilişine gatnaşdylar. Aýratyn bellemeli zat, bu ýaşlar orkestriniň hatarynda Sabina Alikperowa,

Daha fazla oku

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde

Temmuz 27, 2018 - 10:46 PM

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, kalıcı listeye alındı. Bununla ilgili basın bülteni yayınlayan Aşkabat Kültür Müşaviri Fikret Öztürk, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında bununla ilgili karar alındığını ifade etti. Bu tapınak

Daha fazla oku

Türkmen sporculardan yeni madalyalar

Temmuz 20, 2018 - 2:03 AM

Türkmenistanlı sporcular katıldıklarını uluslararası spor turnuvalarından madalya ile dönüyorlar. Türkmen sporcular, jiu-jitsu ve teakvando turnuvalarında büyük başarıya imza attılar. Türkmenistan katıldığı Asya Jiu-Jitsu Şampiyonası ve VI Güney Asya Tekvando Açık Şampiyonası’nda toplam 29 madalya kazandı.

Daha fazla oku

Fransiýa çempion!!!

Temmuz 16, 2018 - 10:50 PM

Russiýa Federasiýasynda 1 aýlap dowam eden futbol baýramçylygy tamamlandy. Futbol boýunça dünýä çempionatynyň final duşuşygynda Fransiýa bilen Horwatiýanyň ýygyndylary bäsleşdiler. Oýnuň netijesi boýunça 20 ýyl mundan ozal, çempion bolan Fransiýa ýene-de Baş kubogyň eýe boldy. Fransiýaly futbolçylar, Horwatiýanyň ýygyndysynyň derwezesinden 4 pökgi geçirdi. Horwatiýa bolsa 2 pökgi bilen garşylyk görkezdi. Şeýlelikde çekeleşikli hem-de örän gyzykly geçen duşuşyk 4:2 hasabynda Fransiýanyň peýdasyna tamamlandy.

Daha fazla oku

Finalyň ady: Fransiýa – Horwatiýa

Temmuz 12, 2018 - 11:00 AM

Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda jemleýji duşuşyklar galdy. Dünýäniň baş kubogynyň almak ugurndaky final duşuşygynda Fransiýa bilen Horwatiýanyň ýygyndylary duşuşar. Fransiýa Belgiýanyň ýygyndysyny 1:0 hasabynda utup, 20 ýyldan soňra täzeden finala çykdy.

Daha fazla oku

Dünýä çempionatynda nobat ýarym finalda

Temmuz 9, 2018 - 12:31 PM

Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda nobat ýarym finala geldi. Ýer eýeleri Russiýanyň ýygyndysy ýayrm finalyň gapysyndan yzyna gaýtdy. Olar esasy we goşmaça 30 minutlyk wagty 2:2 deňme-deň gutaran duşuşykda Horwatiýanyň ýygyndysyndan 11 metrlik jeirme urgularyndan 3:4 hasabynda utuldy.

Daha fazla oku

Troya Müzesi Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Temmuz 6, 2018 - 2:57 PM

Bilindiği gibi Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabulünün 20.yılı, yani 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca Troya Yılı olarak ilan edildi. 2018 Troya Yılı’nın ilk 5 ayında yurt içinde ve yurtdışında bu Bakanlık tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası işbirlikleri, kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri gibi yüzlerce tanıtım etkinliği sayesinde Çanakkale şehri, dünyanın buluştuğu bir merkez oldu.

Daha fazla oku

Türkmen Lideri’nin kitabı Türkçe ’ye tercüme edildi

Temmuz 5, 2018 - 10:36 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un ‘Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun kalbi’ kitabı, Türkçe ‘ye tercüme edildi. Kitabın Türkçe nüshası, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov tarafından Türkmen Lideri’ne takdim edildi.

Daha fazla oku

Dünýä çempionatynda nobat çärýek finalda

Temmuz 4, 2018 - 11:09 PM

Russiýada dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty ahyrlap gelýär. 1/8 final duşuşyklarynyň netijeleri boýunça baş kubogy almak ugrundaky ýaryşda 8 topar galdy. Olar, ýer eýeleri Russiýa, şeýle hem Braziliýa, Horwatiýa, Angliýa, Şwesiýa, Urugwaý, Fransiýa we Belgiýadyr. Ýewropa ýurtlaryndan 6 döwlet we Amerika yklymyndan 2 ýurt dünýä kubogyny almak üçin çärýek finalda (¼ final) duşuşar.

Daha fazla oku

Dünýä çempionaty: Braziliýa ynamly öňe barýar

Temmuz 3, 2018 - 10:56 PM

Şu ýylyň 14-nji iýunynda Russiýa Federasiýasynda badalga alan futbol boýunça dünýä çempionatynda 1/8 finalyň duşuşyklary geçirilýär. Şu gün bu finalyň soňky oýunlary oýnalar. Düýnki duşuşyklarda Braziliýa dünýäniň beýleki futbol ägirtleri Argentina, Ispaniýa we Portugaliýa ýaly, dünýä çempionaty bilen hoşlaşman, ynamly öňe barýar.

Daha fazla oku

Messiniň 1-nji, çempionatyň 100-nji goly: “C” we “D” toparçalarynyň duşuşyklary tamamlandy

27, 2018 - 9:22 AM

Russiýada dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynda ýene-de 2 toparçadaky duşuşyklar tamamlandy. “C” toparçasynda indiki tapgyra çykmaga hukuk gazanan 2 ýygyndynyň – Fransiýanyň we Daniýanyň ýygyndylarynyň duşuşygy boldy we ol 0:0 deňme-deň gutardy. Bu hasap futbol çempionatynyň ilkinji hasap açylmadyk duşuşygy boldy. Şeýle hem bu toparçadaky beýleki oýunda Perunyň ýygyndysy Awstraliýanyň ýygyndysyny 2:0 hasabynda utmagy başardy. C” toparçasynda Fransiýa birinji, Daniýa bolsa ikinji bolup, 1/8 finala çykmagy başardy.

Daha fazla oku

Dünya çempionatynda soňky ýagdaý: “A” we “B” toparçanyň oýunlary tamamlandy

26, 2018 - 2:02 PM

“Makul Hyzmat” terjime merkeziniň hem mahabat bilen goldaw berýän “Türkmenistan sport” teleýaýlymynda göni ýaýlymda tomaşa edilýän Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty barha gyzyşýar. 8 toparçada 32 milli ýygyndynyň dünýäniň baş kubogyny almak ugrundaky futbol baýramçylygynda toparçalardaky ikinji tapgyryň duşuşyklary tamamlanyp, ahyrky üçünji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berildi. 2 tapgyryň ahyrynda 6 ýurduň milli ýygyndysy 1/8 finala çykmaga hukuk

Daha fazla oku

Futbol boýunça dünýä çempionaty: sanlar we maglumatlar

17, 2018 - 4:07 PM

Türkmenistan döwletimiz bilen bir hatarda tutuş dünýäniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşýan futbol boýunça dünýä çempionaty şu ýylyň 14-nji iýunynda Russiýa Federasiýasynda badalga aldy. Russiýa Federasiýasy ilkinji gezek futbol dünýäniň iň uly sport ýaryşyny geçirmek hukugyna eýe boldy. Russiýanyň 11 şäheriniň 12 stadionynda dünýäniň 32 ýurdunyň milli ýygyndylary 8 topara bölünip, futbol duşuşyklaryna başlady.

Daha fazla oku

DSÖ: Türkmenistan sigaraya karşı mücadelede başarılı

14, 2018 - 4:40 PM

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni atanan Aşkabat temsilcisi Paulina Karvovska ile görüştü. Türkmen Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DSÖ temsilcisi Karvovska Türkmenistan’ın tütün kullanımı ve dumansız hava sahasının oluşturulması, sigaraya karşı mücadelede büyük başarılara imza attığını kaydetti.

Daha fazla oku

Türkmen Lideri’nden yeni kitap

13, 2018 - 2:29 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, anneler ile ilgili yeni bir kitap yazdı ve kitabının ilk nüshasını Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarına ve askeri yetkililere takdim etti. Türkmen Lideri’nin 3 dilde yayınlanan “Anneye saygı – kutsallığa saygı” isimli kitabı okurlarla buluşuyor.

Daha fazla oku

Türkmenistan-ABD İş Konseyi 10.yılında

13, 2018 - 2:01 PM

Türkmenistan ile ABD arasındaki ikili münasebetler 19 Şubat 1992 yılında kurulan diplomatik ilişkiler ile başladı. 1992 yılında Türkmenistan’da ABD Büyükelçiliği açılırken, 1994 yılında Türkmenistan’ın Washington Büyükelçiliği resmen göreve başladı. Bugüne kadar iki ülke arasında 59 anlaşma imzalanırken, bunun 53’ü hükümetler arası, 6’sı ise bakanlıklar arasında imzalanan anlaşmalar oldu.

Daha fazla oku

BM’den Dünya Bisiklet Günü mesajı

2, 2018 - 1:58 PM

Türkmenistan’ın girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet günü olarak ilan edildi. Bu sene ilk defa kutlanacak bu bayram dolayısıyla BM resmi internet sitesinde haber ver aldı. Haberde BM ülkeleri bisiklet kullanmaya davet ediyor. Bisiklet, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayan güvenilir, çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Düzenli olarak pedal çevirenler, kendilerini kardiyovasküler hastalıklardan korurlar. Bisiklet taşımacılığının bu avantajları, her yıl 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlamaya karar veren Genel Kurul üyelerinin dikkatini çekti.

Daha fazla oku

Aşkabat’ta Moda Gösterisi

Mayıs 28, 2018 - 4:49 PM

Türkmen Halı Bayramı ve Tekstil sektörü çalışanları günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen moda gösterisi de büyük ilgi gördü. Her sene dünyanın birçok ülkesinden moda dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Türkmenistan’da bu sene Rus Moda şirketinin modacıları yeni kostümlerini sergiledi.

Daha fazla oku

Altın Asır’ın rakibi Hint takımı Bengaluru

Mayıs 25, 2018 - 8:49 PM

AFC Cup turnuvasında mücadele eden Türkmenistan’ın lig şampiyonu Altın Asır takımı, D grubunu lider tamamlayarak, gruptan çıkmayı başardı. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından organize edilen AFC Cup turnuvasında finallere kalmayı başaran ilk takım Altın Asır oldu. Türkmen takımına bundan sonra zorlu karşılaşmalar bekliyor. Kupaya doğru atılan adımda ilk rakip, Hindistan liginin takımı Bengaluru oldu.

Daha fazla oku

Dünya Halter Şampiyonası’na 2 Bin Sporcu Katılacak

Mayıs 22, 2018 - 3:59 PM

Türkmen Lider, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türkmenistan’da bu sene yapılacak uluslararası spor yarışlarına dikkat çekti. Ekim-Kasım ayında düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası’na 2 bin civarında sporu geleceği kaydedildi. Aşkabat’taki şampiyonada madalya kazanan haltercilerin 2020 Tokyo

Daha fazla oku