Türkmenavtoyolları Kurumu, İnşaat ve Mimarlık Bakanlığına Devredildi

Ocak 30, 2019 - 10:06 AM

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Dadebay Amageldiyev, 2019-2025 yılları için inşaat ve enerji endüstrisi için geliştirme programları hakkında bilgilendirdi. Aşkabat'ın imar planına uygun olarak, yeni yerleşim alanlarının inşaatına, mevcut mühendislik sistemlerinin yeniden inşasına, kara ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine ve başkent sokaklarının iyileştirilmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

Daha fazla oku

Bil Geýts gamburga nobata dursa...

Ocak 30, 2019 - 9:07 AM

Ýalňyşmadyňyz. Şu habaryň suratynda görýäniňiz, «Forbesiň» sanawynda 1995-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli iň baý milliarderleriň hatarynda birinji orny hiç kime bermän gelen Bil Geýts. Ýagny «Maýkrosoftuň» esaslandyryjy, ençeme ýyllyk ýolbaşçysy. ABŞ-ly Maýk Galos atly bir raýatyň düşüren suratynda dünýäniň iň baý

Daha fazla oku

Космическое управление агентства «Türkmenaragatnaşyk»

Ocak 29, 2019 - 11:29 PM

Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому Национальное космическое агентство при Президенте Туркменистана передано в ведение агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и переименовано в Космическое управление этого агентства.

Daha fazla oku

Госконцерн «Türkmenawtoýollary»

Ocak 29, 2019 - 11:22 PM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пописал Указ о преобразовании Государственного концерна «Türkmenawtoýollary», которым постановил: 1. Присоединить Государственный концерн «Türkmenawtoýollary» к Министерству строительства и архитектуры Туркменистана.

Daha fazla oku

«Türkmenawtoýollary» вошёл в структуру Министерства строительства и архитектуры

Ocak 29, 2019 - 9:10 PM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пописал Указ о преобразовании Государственного концерна «Türkmenawtoýollary», которым постановил: 1. Присоединить Государственный концерн «Türkmenawtoýollary» к Министерству строительства и архитектуры Туркменистана.

Daha fazla oku

Türkmen halıları, Bakü’de tanıtılacak

Ocak 26, 2019 - 4:56 PM

Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde 15-18 Şubat tarihlerinde Türkmenistan’ın el yapımı halıları, milli takı ve tekstil ürünleri tanıtılacak. Trend haber ajansında yer alan habere göre, söz konusu sergi iki ülke arasındaki kültürel değişimin ve ticaretin arttırılmasına imkan sağlayacak. Türkmen halkının muhteşem halıları yanı sıra Türkmen tekstil

Daha fazla oku

Yargı Sisteminde Görevlendirmeler : Hakim Atamaları

Ocak 26, 2019 - 4:14 PM

- Rahman Hociyev, Aşkabat şehir Köpetdağ ilçe mahkeme başkan yardımcısı görevine atanarak, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkemesi hakimi görevinden alındı. - Babacan Velmamedov, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkemesi hakimi görevine atanarak, Aşkabat şehir Berkararlık ilçe mahkeme idari ve icra yargıcı görevinden alındı.

Daha fazla oku

Hususy wizalar boýunça hasaba almak üçin resminamalar

Ocak 25, 2019 - 9:42 PM

Hususy wizalar boýunça Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin şu resminamalar talap edilýär: a)     daşary ýurt raýatynyň bellenen görnüşdäki şahsy arzasy; b)    1(bir) sany reňkli fotosurat (3x4sm möçberde); c)     daşary ýurt raýatynyň pasporty (ýa-da şahsyýetini tassyklaýan beýleki resminama); d)    çagyrýan şahsy tarapyň pasportynyň nusgasy;

Daha fazla oku

Yabancının konakladığı yer hakkında belge

Ocak 24, 2019 - 9:30 PM

Yabancı vatandaş Türkmenistan’da bulunduğu sürece belirli şartlarda tescil olmak zorundadır. Bunun için istenen evrakların listesini daha önce yayınlamıştık. Bu belgelerin arasında bulunduğu yer hakkında belgede sayılmıştır. İşte konakladığı yere göre istenen belgeler listesi :

Daha fazla oku

«Easyhome» 5,7 milliard dollara satylýar

Ocak 24, 2019 - 9:14 PM

«Alibaba» internet söwda kompaniýasynyň garamagyndaky «Easyhome» söwda zynjyry 5,68 milliard dollara satlyga çykaryldy. Hytaýyň «Wuhan Zhongshang Ticaret Grubu Co, Ltd.» kompaniýasy öýleriň we öý goşlarynyň söwdasy bilen

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 24.01.2019ý.

Ocak 24, 2019 - 3:40 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi», (TDH). Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly Prezidentimiziň adyna Maldiwler Respublikasynyň

Daha fazla oku

4,5 müň ýaşlydyr öýdülenler aslynda ….

Ocak 23, 2019 - 7:37 PM

«Euronews»-yň berýän habaryna görä, Şotlandiýandiýanyň Aberdinşir diýen ýerinde taryhçylar tarapyndan 4 müň 500 ýaşlydyr öýdülen daşlaryň, aslynda, ýerli daýhanlaryň biri tarapyndan 20 ýyl ozal dikilendigi anyklanyldy.

Daha fazla oku

Türkmenistan’da adli etik kuralları kabul edildi

Ocak 22, 2019 - 6:49 PM

Başkent Aşkabat’ta Türkmenistan yargı mensuplarının 1.konferansı düzenlendi. Yüksek ve Tahkim Mahkemeleri temsilcilerinin yanı sıra her seviyedeki şehir ve bölge mahkemelerinin vekillerinin katıldığı konferansta, yargı alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 22.01.2019

Ocak 22, 2019 - 6:28 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany: Serdar Sähetgulyýewiç Meredowy Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkimi

Daha fazla oku

Hasaba almak üçin talap edilýän resminamalar

Ocak 21, 2019 - 10:16 PM

Daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin talap edilýän resminamalar : 1. Diplomatik, gulluk, işewürlik we talyp wizalary boýunça, şeýle-de halkara ylalaşyklar esasynda wiza resmileşdirmezden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin şu resminamalar talap edilýär: a) kabul ediji edara görnüşli tarapyň bellenen görnüşde ýüztutma haty; b) 1 (bir) sany reňkli fotosurat (3x4sm möçberde);

Daha fazla oku

Bir kemsiz gan damarlary

Ocak 21, 2019 - 11:13 AM

Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler.

Daha fazla oku

Tren Biletleri artık postanelerde satılacak

Ocak 18, 2019 - 6:19 PM

Türkmenpostane Devlet iletişim şirketi Başkent Aşkabat sakinleri için yeni bir hizmete başlıyor. Buna göre, Türkmen demiryollarına ait trenlerde yolculuk yapacak vatandaşlar biletlerini Başkentteki postanelerden satın alabilecek.

Daha fazla oku

BMG pasporty boýunça hasaba alynmak

Ocak 18, 2019 - 5:58 PM

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen pasportlar boýunça Türkmenistana gelen adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolmaly möhleti bäş günden geçýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 18.01.2019

Ocak 18, 2019 - 12:56 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan.

Daha fazla oku

Şoför vizeli yabancının tescili

Ocak 18, 2019 - 8:41 AM

Şoför vizeli Türkmenistan’a gelen yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’da bulunmasının süresi 5 (beş) günden fazla değil ise, bu durumda onlar sadece Türkmenistan’ın Devlet Sınırlarındaki migrasyon (göç) kontrol noktalarında tescil edilmesi gerekmektedir. Eğer onların Türkmenistan’da bulunacağı süre

Daha fazla oku