Dama Yarışması Türkmenportal sitesinde

Mayıs 1, 2019 - 6:42 PM

Dün gerçekleşen Türkmenistan 1. Gazeteciler arası Dama yarışması medyada haber olmaya devam ediyor. Dün Türkmenistan’ın en çok izlenen programı olan ve canlı olarak 3 kanalda aynı anda yayınlanan Watan Ana Haber Programında haber konusu olan Dama yarışması bugünde Türkmenportal haber

Daha fazla oku

Fransiýada Lukman Hekimiň heýkeli açyldy

Nisan 23, 2019 - 6:55 PM

Gündogarda doglup, gündogarda ýaşap, gündogarda yly bilen meşgullanan hem bolsa, aklydar şahyrymyz Magtymguly Pyragy aýtmyşlaýyn «dört müň dört ýüz ýaşan» Lukman hekimiň ― taryhyň iň görnükli alymlarynyň biri Abu Aly ibn Sinanyň meşhurlygy bütin dünýä ýaýrandyr. Bu gün ösen lukmançylyk ylmy hem

Daha fazla oku

Dünýädäki iň uly ýapyk şaglawuk

Nisan 23, 2019 - 4:29 PM

«Safdie Architects» binagärlik kompaniýasy Singapuryň Çangi halkara howa menzilinde ýapyk binadaky dünýäde iň uly şaglawugy gurdy. Äpet gümmeziň astynda ýaýbaňlandyrylan çemenzarlygyň arasynda ýerleşdirilen şaglawugyň beýikligi 40 metre ýetýär. Aýdylyşyna görä, ol minutda 37 müň litr suwy sarp edýär.

Daha fazla oku

Lapis Lazuli güzergahı bisikletle geçilecek

Nisan 23, 2019 - 4:21 PM

20 Nisan 2019 Cumartesi günü, Afganistan’ın Herat eyaletinden farklı yaşlarda 10 bisikletçiden oluş bir grup, Lapis Lazuli (Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan-Afganistan transit taşımacılık koridoru) koridoru boyunca Türkiye'ye yolculuklarına başladı.

Daha fazla oku

Ankara şäherinde futbol bäsleşigi geçirildi

Nisan 16, 2019 - 8:50 PM

ürkmenistanda 2019-njy ýylyň “Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi we her ýylyň 5-nji apreli – 5-nji maýy aralygynda geçirilýän “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleriniň biraýlygy mynasybetli, 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe döwlet uniwersitetiniň sport

Daha fazla oku

Рождение аномального объекта

Nisan 16, 2019 - 12:15 AM

Cигнал из космоса объяснили рождением аномального объекта. Астрономы Университета Арканзаса в США зафиксировали необычную вспышку рентгеновского излучения, которую объяснили

Daha fazla oku

Dünýäniň iň gymmat awtoulagy

Nisan 16, 2019 - 12:03 AM

Ýakynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki halkara awtomerkezde häzirki döwürdäki iň gymmat awtoulag ilkinji gezek görkezildi. Häzire çenli ýekeje nusgada öndürilen awtoulag Fransiýanyň Bugatti awtoulag kompaniýasyna degişlidir.

Daha fazla oku

Gazagystanda Prezident saýlawlary geçiriler

Nisan 11, 2019 - 9:43 PM

Gazagystanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Kasym Jomart Tokaýew ýurtda Prezident saýlawlarynyň bellenilen wagtyndan ozal geçiriljekdigini mälim etdi. Bu barada ol gazak halky ýerli teleýaýlymlarda göni ýaýlym arkaly habar berdi.

Daha fazla oku

Sport bäsleşigi – “Biznes reklama” gazetinde

Nisan 11, 2019 - 9:20 PM

Her hepdäniň duşenbesinde elimize gowuşýan “Biznes reklama” gazetiniň “Sport” sahypasyny okamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýanlar bar. Çünki sport – şu günümiziň sesi. Häzirki wagtda ýaşlaryň esasy gyzyklanýan ugurlarynyň biri. Ine, gazetiň bu günki “Sport”

Daha fazla oku

Sport bäsleşigi “Nesil” gazetinde-de

Nisan 11, 2019 - 9:11 PM

06.04.2019 senesinde çap edilen “Nesil” gazeti ýurdumyzyň ýaşlarynyň eline gowuşan bolsa gerek. Gepiň kelte ýeri, “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara žurnallarynyň, “Türkmen sporty” gazetiniň hem-de “Makul hyzmat” terjime merkeziniň bilelikde

Daha fazla oku

Полярные сияния Юпитера разогревают его атмосферу

Nisan 11, 2019 - 8:56 PM

Северные сияния Земли знают все или почти все. Это явление возникает, когда испущенные Солнцем заряженные частицы, следуя вдоль силовых линий земного магнитного поля, попадают в атмосферу и взаимодействуют с молекулами ее газов.

Daha fazla oku

Dergimizin Etkinlikleri Yerli Basında

Nisan 10, 2019 - 10:49 PM

Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan’da basın alanında faaliyet gösteren Uluslararası Türkmenistan Spor Dergisi ve Türkmen Sporu gazetesi ile ortaklaşa düzenlediklerini turnuvalar yerel basında da büyük ilgi gördü. Bu yöndeki haberler, ülkenin resmi gazeteleri Türkmenistan ve Rusça yayınlanan Neytralıy Türkmenistan (Tarafsız Türkmenistan) gazetesinde yer buldu. Ayrıca, bu

Daha fazla oku

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет

Nisan 9, 2019 - 9:22 PM

Работающие в Германии шотландские ученые обнаружили кости древнего предка крокодила, который еще не имел чешуи и походил, скорее, на дельфина, чем на одного из самых опасных представителей группы пресмыкающихся.

Daha fazla oku

Библиотека неизведанной расы

Nisan 9, 2019 - 9:18 PM

Эксперты сообщили о незаурядном открытии археолога, датированном 1965 годом. Как было установлено, автором выявления аномалии был аргентинский археолог Януш Хуан Мориц, которому удалось найти таинственную систему туннелей, содержащих незначительные листы. Следует отметить, что листы сделаны из металла. Об этом сообщает издание ʺЛига Новости Россияʺ.

Daha fazla oku

Зонд NASA приблизился к Солнцу

Nisan 6, 2019 - 3:47 PM

4 апреля, зонд NASA Parker Solar Probe завершил свою очередную миссию, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние. Parker находился на высоте около 24 миллиона километров над поверхностью звезды, что примерно равно

Daha fazla oku