Türkmenbaşı şehrinde Yeni hastaneler inşa edilecek

Mart 21, 2019 - 12:11 AM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, video-konferans eşliğinde Tarım ve Çevre Koruma Bakanı, valiler, Aşkabat Belediye Başkanı’nın katılımıyla çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Mevsimlik tarım işleri, sosyo-ekonomik kalkınma programı ve ulusal bayramlara yapılan hazırlıkların ele alındığı toplantıda, Balkan vilayetinde inşa edilmesi öngörülen 2 hastane ile ilgili önemli kararlar imzalandı.

Daha fazla oku

Türkmenistan ve Bahreyn : Önemli anlaşmalar imzalandı

Mart 18, 2019 - 6:30 PM

Bahreyn Kralı’nın Aşkabat ziyaretindeki görüşmelerde ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari konular ele alındı. Türkmen Lider ve Bahreyn Kralı, Türkmenistan ile Bahreyn arasında iş dünyası temsilcilerinin doğrudan temas kurmaları için Türkmen-Bahreyn İş Konseyi’nin kurulması ve Türkmenistan-Bahreyn

Daha fazla oku

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Türkmenistan’ı ziyaret edecek

Mart 15, 2019 - 10:08 PM

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Güney Kore ile Türkmenistan arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki ayda Türkmenistan’ı ziyaret edeceği ve bununla ilgili organizasyon ve protokol konuları ele alındı.

Daha fazla oku

Türk şirketinden özel sektöre dijital teknoloji tedariki

Mart 15, 2019 - 9:53 PM

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nde dijital teknolojilerin tanıtımında uzmanlaşmış Türk İnovera şirketi temsilcileri ile görüşme gerçekleştirildi. Türkmenistan özel sektörünü temsilen Yönetim Kurulu üyeleri, ekonomi departmanı başkanları, yaklaşık 20’ye yakın özel işletmelerin ve "Rysgal" gazetesinin temsilcileri katıldı.

Daha fazla oku

Iş etmän, aýlyk alar

Mart 13, 2019 - 10:36 PM

Ýalňyş okamadyňyz. Şwesiýada ýekeje bijesi çüwen adam iş etmän, aýlyk alar. Aýlygy hem az-küş däl: tutuş 21 müň şwed krony, başgaça aýtsak, aýda 2247 dollar. Diňe bu-da däl. Şol adam bilen 120 ýyllyk şertnama baglaşylar. Şertnama görä, onuň aýlygy her ýyl 3,2 göterim galdyrylar.

Daha fazla oku

5G tizlik aprelde geler

Mart 12, 2019 - 11:09 PM

«Samsung» kompaniýasynyň 5G tizlikde işleýän internet mümkinçiligi boljak telefonlarynyň mart aýynda çykmagyna garaşylýardy. Ýöne köstsüz, tankyt gelmejek tehnologiýany hödürlemek üçin kompaniýa ýene birnäçe hepde garaşmagy saýlady. Indi 5G telefonlary bilen aprel aýynda tanşyp bileris.

Daha fazla oku

Türkmen trenlerinde restoran hizmeti

Mart 12, 2019 - 11:03 PM

Türkmenistan Sanayi ve Komünikasyon Bakanlığı’nın Türkmen Demiryolları Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcu trenlerinde yemekli vagon hizmeti başlatıldı. Bu vagonlardaki menüde Türkmen mutfağının sıcak yemekleri, soğuk atıştırmalıklar ve çeşitli içecekler bulunmaktadır.

Daha fazla oku

Самый дорогой банкнот Европы

Mart 10, 2019 - 12:17 PM

Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире после купюры в 10 тысяч брунейских долларов.

Daha fazla oku

Ростех: Газотурбинные двигатели НК-14ст

Mart 8, 2019 - 2:20 AM

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, стала победителем тендера на поставку в Туркменистан газотурбинных двигателей (ГТД) промышленного назначения. Наряду с уже зарекомендовавшим

Daha fazla oku

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

Mart 8, 2019 - 2:08 AM

Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli ösüşini dowam edýändigine şaýatlyk edýändigini belledi. Ykdysadyýetimizde jemi içerki önümiň ýokary görkezijisi — 6,2 göterim möçberde saklanyp galýar. Degişli döwürde oba hojalygy 3,1 göterim, söwda

Daha fazla oku

8 Mart: Halkara Zenanlar güni

Mart 8, 2019 - 12:47 AM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmakda asylly däplerini dowam etdirmek maksady bilen hem-de Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Daha fazla oku

Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeler gurlar

Mart 4, 2019 - 11:12 PM

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeleri gurmak maksady bilen,

Daha fazla oku

Türkmenistan’da yasaları kabul edildi

Mart 4, 2019 - 9:57 PM

Türkmenistan Meclisi’nin 6.dönem milletvekillerinin 5.toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir dizi yasa tasarıları ve Meclis Kararları görüşüldü. Milletvekillerinin oybirliğiyle “Çevresel denetim” ve “Rasyonalizasyon faaliyetleri” yasalar kabul edildi. Bunun yanı sıra Türkmenistan Meclisi, “Türkmenistan Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Mülkiyet Üzerine Vergi İle İlgili Çifte

Daha fazla oku

Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda täze jaýlar

Mart 2, 2019 - 11:40 PM

Şu gün paýtagtymyzyň günorta künjegindäki Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda birbada üç sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, döredijilik toparlarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular we täze jaýlara göçüp gelmek bagty miýesser eden bagtyýar maşgalalar gatnaşdylar. Bu dabara köpçülikleýin medeni çärelere utgaşdy.

Daha fazla oku

1.Hazar Ekonomik Forumu Fransa’da tanıtıldı

Mart 2, 2019 - 11:08 PM

Türkmenistan’ın 12 Ağustos 2019 tarihinde ev sahipliğini yapacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu Fransa’nın başkenti Paris’te tanıtıldı. Ayrıca, Türkmenistan ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik münasebetlere yönelik yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Daha fazla oku

Türk heyetinin Aşkabat ziyareti

Şubat 28, 2019 - 9:59 PM

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Bahri Kesici Aşkabat’ı ziyaret etti. Türk heyeti, Aşkabat temasları kapsamında Türkmenistan Sanayi ve Komünikasyon Bakanlığı Türkmen havayolları Ajansı’nda görüşmelerde bulundu.

Daha fazla oku

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone

Şubat 27, 2019 - 11:51 PM

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.

Daha fazla oku

«Oskar» barada käbir sowallaryň jogaby

Şubat 27, 2019 - 11:35 PM

Öňki agşam dünýäniň iň meşhur film baýragy bolan «Oskar» täze eýelerine gowuşdy. Eýsem, bu baýrak barada nämeleri bilýäris, nämeleri bilemzok? «Oskar akademiýasynyň baýraklary» diýen düşünjäniň nähili manysy bar? Baýrak haçandan bäri we haýsy gurama tarapyndan berilýär? Aslynda, «Oskar» sözi

Daha fazla oku