Dünya Bankası, Türkmenistan ile enerji işbirliğine hazır

Mart 8, 2019 - 2:30 AM

Dünya Bankası, Türkmenistan’ın enerji, ulaştırma, sağlık ve eğitim alanındaki işbirliği tekliflerine açık olduğunu açıkladı. Türkmenistan ile Dünya Bankası işbirliği konuları Dışişleri Bakanlığı’nda ele alındı. Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel Direktörü Liliya Buruncukk ve Dünya Bankası Türkmenistan Temsilcisi Yan Peter Olters Aşkabat’ta bir dizi temaslarda bulundu.

Daha fazla oku

Храм майя с тысячелетними артефактами

Mart 8, 2019 - 2:23 AM

В 1966 году под древним городом майя Чичен-Ица была найдена система пещер. Чтобы зафиксировать находку, местные жители позвали археолога Виктора Сеговия Пинто. Он написал отчет, но роводить раскопки не стал, и жители попросту закрыли вход, передает hi-news.ru.

Daha fazla oku

Ростех: Газотурбинные двигатели НК-14ст

Mart 8, 2019 - 2:20 AM

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, стала победителем тендера на поставку в Туркменистан газотурбинных двигателей (ГТД) промышленного назначения. Наряду с уже зарекомендовавшим

Daha fazla oku

Почётное звание «Ene mähri»

Mart 8, 2019 - 2:16 AM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, которым, в знак особого уважения и учитывая выдающиеся заслуги наших матерей в деле воспитания молодого поколения, постановил присвоить почётное звание «Ene mähri» нижеперечисленным женщинам, родившим и воспитавшим восемь и более детей:

Daha fazla oku

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

Mart 8, 2019 - 2:08 AM

Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli ösüşini dowam edýändigine şaýatlyk edýändigini belledi. Ykdysadyýetimizde jemi içerki önümiň ýokary görkezijisi — 6,2 göterim möçberde saklanyp galýar. Degişli döwürde oba hojalygy 3,1 göterim, söwda

Daha fazla oku

Türkmenistan:Resmi habarlar

Mart 8, 2019 - 1:55 AM

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine 192 million manat möçberde ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyl möhlete karz bermek tabşyryldy.

Daha fazla oku

«Ene mähri» :Hormatly ada mynasyp bolan zenanlar

Mart 8, 2019 - 1:53 AM

Şu gün paýtagtymyzda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli dabara geçirildi. Onuň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, sekiz we ondan-da köp çaga dogran hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak, şeýle hem köp çagaly maşgalalara döwrebap öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Daha fazla oku

8 Mart: Halkara Zenanlar güni

Mart 8, 2019 - 12:47 AM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmakda asylly däplerini dowam etdirmek maksady bilen hem-de Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Daha fazla oku

Samsung готовит ещё два складных смартфона

Mart 7, 2019 - 3:10 PM

В прошлом месяце компания Samsung представила свой первый складной смартфон – Galaxy Fold. Согласно Bloomberg, южнокорейский производитель работает ещё над двумя складными смартфонами, но с другим дизайном.

Daha fazla oku

Mazda создала новый глобальный кроссовер

Mart 7, 2019 - 2:05 PM

Компания Mazda представила на автошоу в Женеве новую модель компактного кроссовера под названием CX-30. Автомобиль построен на архитектуре Skyactiv-Vehicle Mazda, которая также легла в основу Mazda 3 последнего поколения. Габаритные размеры

Daha fazla oku

Malaýziýada uçýan taksiler işläp başlar

Mart 7, 2019 - 2:00 PM

Malaýziýa ýakynda uçýan awtoulagyň önümçiligine girişer. Ýöne ýurduň hususyýetçilik we galkynma ministri Rydwan Ýusufyň aýtmagyna görä, bu önümçilik dünýä döwletleri tarapyndan käbir garşylyklaýyn pikirlere hem sebäp boldy. Şol

Daha fazla oku

Iň tygşytly 5 awtoulag

Mart 7, 2019 - 1:57 PM

«Atavatan-Türkmenistanyň» sahypalarynda ýakynda benziniň iň arzan we gymmat döwletleri barada habar beripdik. Eýsem, ýangyjy iň az sarp edýän awtoulaglar haýsyka? Okyjylarymyza gyzykly bolar diýen umyt bilen, bu ugurda saýlanan 5 awtoulag bilen tanyşdyrýarys.

Daha fazla oku

Dewid Bekhem ýaşyl meýdana dolanýar

Mart 7, 2019 - 1:24 PM

Ady rowaýata öwrülen futbol ýyldyzynyň bu gezekki gaýdyp gelişi başgaçarak. Has takygy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los-Anjeles şäherinde täze açylan futbol meýdanyna Dewid Bekhemiň ady dakyldy. Ýyldyz futbolçynyň özi hem bu futbol

Daha fazla oku

«Huawei P30» Parižde «doglar»

Mart 6, 2019 - 2:22 AM

Soňky ýyllarda «Apple», «Samsung» ýaly tehnologiýa dünýäsiniň ägirtleri bilen ýiti bäsdeşlige giren, söwda-da we meşhurlykda ep-esli üstünlik hem gazanan «Huawei» kompaniýasy «P30» we «P30 Pro» androidleriniň ilkinji gezek tanyşdyryljak senesini

Daha fazla oku

«Tesla Model 3» ýokary islege eýe boldy

Mart 6, 2019 - 2:19 AM

«Tesla» kompaniýasynyň ortaça bahadan satylmaga niýetlenen «Model 3» kysymly elektrikli awtoulagy uzak garaşdyransoň, internet arkaly satylyp başlandy. Kompaniýadan berlen beýanata görä, onuň bahasy 35 müň dollar bolar. Müşderiler tölegi bir aýyň dowamynda bölekleýin geçirip bilerler.

Daha fazla oku

Türkmenistan ile Güney Kore arasında yakın diyalog

Mart 6, 2019 - 2:15 AM

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin sağlık alanındaki heyeti Türkmenistan’ı ziyaret etmişti. Şimdi ise, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasi ve Kültürü Genel Müdürü Hong Seok In başkanlığındaki heyet, Aşkabat’ta çalışma ziyaretinde bulundu.

Daha fazla oku

AB Türkmenistan’da temsilcilik açacak

Mart 6, 2019 - 2:12 AM

Avrupa Birliği Türkmenistan misyon şefi, rezidansı Ankara’da bulunan Christian Berger Aşkabat’ta bir dizi temaslarda bulundu ve bakanlıklarda gerçekleştirdiği toplantılarda Türkmenistan ile Avrupa Birliği arasındaki temel işbirliği alanları ele alındı.

Daha fazla oku

Новый способ сварки стекла с металлом

Mart 6, 2019 - 2:03 AM

Кварц, боросиликатное стекло и даже сапфир были успешно приварены к металлам, таким как алюминий, титан и нержавеющая сталь, с помощью лазерной системы, которая воздействует сверхкороткими импульсами инфракрасного излучения на стык материалов для их сплавления.

Daha fazla oku

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

Mart 6, 2019 - 2:00 AM

Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti “Açyk gapylar” gününe çagyrýar!

Daha fazla oku