Pereňde Gyratyň owazy gelýär...

Aralık 4, 2018 - 9:12 PM

Türkmenlerimizde “Irden turup ataňy gör, ataňdan soň atyňy” diýen bir aýtgy bar. Jadyly jümle. Onda-da, şol aýtga on iki süňňi bilen uýýanlaryň dilinden eşideňden soň hasam täsiri başgaça. Şu gün ir säherde paýtagtymyzdaky Milli atçylyk sportunyň ýapyk binasyna bardym. Bir-birinden zyýada ahalteke bedewleri. Hut, şu pursatda atlara nä sebäpden “Behişdi bedew” diýilýänine düşündim. Ynha-da,

Daha fazla oku

Bitaraplyk Baýramy Stambul Uniwersitetinde gutlanar

Aralık 3, 2018 - 10:13 PM

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 23 ýyllygy we Halkara Bitaraplyk Güni mynasybetli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy tarapyndan dabaraly çäre geçiriler. Çäre Stambul Uniwersitetinde we beýleki ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talyplar çagyrylýar. Çärä 2018-nji ýylyň 7-nji dekabyrynda sagat 14:00 dan 16:30 aralygynda geçiriler.

Daha fazla oku

Nurym Askanow: “Türkmen topragy – Ene topragym”

Aralık 1, 2018 - 10:04 PM

Güýzüň ahyrky gününde ýene-de bir täsin waka. Gazagystanyň medeniýet günleri şatlyk-şowhuna beslenip dowam edýärdi. Sungat ussatlarynyň taýýarlyk görýän ýerinde birsalym säginenimizem şoldy welin, ýanymyza gazagystanly aýdymçy ýigit geldi. Tanyş bolduk. Nurym Askanow, Gazagystanyň milli aýdym-saz toparynyň aýdymçysy eken.

Daha fazla oku

Kulgaraýew: “Türkmenistan – medeniýetiň mesgeni”

Kasım 30, 2018 - 8:56 PM

“Watan” kinokonsert merkezi. Gazagystan döwletiniň ýurdumyzdaky medeniýet günleri. Bu ýerde şol ýurduň sungat ussatlarynyň köpüsi jemlenen. Esasy bellemeli zat, şol sungat ussatlarynyň arasynda Gazagystanyň meşhur estrada ýyldyzy Berdibek Kulgaraýew hem bar. Biz hem onuň bilen söhbetdeş bolup, ýürek buýsanjyny saýtymyzyň

Daha fazla oku

Kazak kültürü Türkmenistan’da tanıtıldı

Kasım 30, 2018 - 2:05 PM

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Kazakistan Kültür Günleri etkinlikleri düzenlendi. Söz konusu etkinlik, Kazak kültürünün Türkmenistan’da tanıtılması açısında ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca, iki komşu ülkelerin arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

Daha fazla oku

Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı Türkmenistan’da yapılacak

Kasım 29, 2018 - 12:19 PM

Dünya Sağlık Örgütü’nün bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadele edilmesine yönelik Bakanlar Konferansı, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleştirilecek. Söz konusu konferans, 9-10 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Bununla ilgili konu, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un gerçekleştirdiği video-konferansı toplantıda Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amannepesov ile yapılan görüşmede ele alındı.

Daha fazla oku

Ýewropanyň ministrler derejesindäki maslahaty geçiriler

Kasım 27, 2018 - 7:58 PM

Aşgabat şäherinde saglyk ulgamynda halkara maslahat geçiriler. Düýn geçirilen wideoşekilli iş maslahatyny Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça ýokary derejeli halkara

Daha fazla oku

Wiza Düzgünini Ýeňilleşdirmek Barada Ylalaşyga Gol Çekildi

Kasım 25, 2018 - 9:06 PM

2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Azerbeýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň ýurdumyza resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Azerbeýjan Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşygyň dowamynda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Daha fazla oku

Kubogyň eýesi – “Köpetdag”

Kasım 23, 2018 - 6:08 PM

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogyna “Köpetdag” topary mynasyp boldy. Türkmenistanyň futbol çempionatynyň jemleýji – 28-nji tapgyrynda “Merwden” 2:1 hasabynda üstün çykan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bassyr bäşinji gezek çempionlyk derejesini gazanypdy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine berlen “Köpetdag” topary özüniň ilkinji uly ýeňşini gazandy. Ýurdumyzyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygyna Belarus döwletinden Sergeý Sinkewiç eminlik etdi.

Daha fazla oku

Kupanın sahibi Köpetdağ oldu

Kasım 23, 2018 - 6:01 PM

Türkmenistan Kupası’nın final maçında Köpetdağ, Energetik’i 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Türkmenistan Futbol lig şampiyonu ise Altyn Asyr takımı olmuştu. Türkmenistan İçişleri Bakanlığı’na devredilen Köpetdağ takımı yeni statüsü ile ilk kupasını kazandı. Türkmenistan’ın Kupası’nın final maçında Belaruslu hakem Sergey Sinkeviç düdük çaldı.

Daha fazla oku

“Altyn Asyr” bassyr bäşinji çempionlygyny gazandy

Kasım 23, 2018 - 1:55 PM

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň jemleýji – 28-nji tapgyrynda “Merwden” 2:1 hasabynda üstün çykan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bassyr bäşinji gezek çempionlyk derejesini gazandy. Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtleriniň şu ýyl AFK-nyň Kubogynyň finalyna çykandyklaryny hem aýratyn bellemek gerek. “Altyn Asyra” çempionlyk utuklary Wahyt Orazsähedow bilen Begmyrat Baýow getirdiler.

Daha fazla oku

Altyn Asyr üst üste 5.kez şampiyon

Kasım 23, 2018 - 10:06 AM

Türkmenistan’da şampiyon Altyn Asyr. Türkmenistan Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Altyn Asyr takımı ligin son maçında Merv takımını 2:1 yendi. Altyn Asyr Türkmenistan liginde üst üste 5.şampiyonluğunu kazandı.

Daha fazla oku

Owganystanda metjidiň düýbini tutmak dabarasy boldy

Kasım 21, 2018 - 4:59 PM

2018-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesinde 500 orunlyk metjidiň gurluşygynyň düýbini tutmak dabarasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Owganystana bardy.

Daha fazla oku

Делегация Туркменистана прибыла в Исламскую Республику Афганистан

Kasım 21, 2018 - 4:57 PM

21 ноября 2018 года туркменская делегация под руководством Заместителя Председателя Меджлиса Туркменистана прибыла с рабочим визитом в Исламскую Республику Афганистан с целью участвовать в мероприятии, посвященном началу строительства мечети на 500 мест в посёлке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан.

Daha fazla oku

Starting the construction of the mosque in Afghanistan

Kasım 21, 2018 - 4:53 PM

On November 21, 2018, in accordance with the Presidential Resolution, Turkmen delegation headed by the Deputy Chairman of the Mejlis of Turkmenistan has arrived on a working visit to the Islamic Republic of Afghanistan with the aim to attend the event related to starting the construction of the mosque for 500 persons in Akina township, Andhoy region, Faryab province of the Islamic Republic of Afghanistan.

Daha fazla oku

Türkmenistan futbolunda kupa heyecanı

Kasım 17, 2018 - 11:07 PM

Türkmenistan futbolunda ülkenin ikinci en önemli kulüp kupası olan Türkmenistan Kupası’nda final heyecanı kapıda. Köpetdağ takımı ile Energetik takımlarının arasında oynanacak final heyecanı 21 Kasım’da oynanacak. Başkent Aşkabat’taki Köpetdağ stadyumunda oynanacak maç saat 15:00’da başlayacak.

Daha fazla oku

Türkmen wekiliýetiň Germaniýa sapary

Kasım 15, 2018 - 10:20 PM

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna sapary başlady. Saparyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti German ykdysadyýetiniň Gündogar komiteti tarapyndan gurnalan “Esasy üns Gündogar Ýewropa tarap - işewürler gepleşikde”

Daha fazla oku

Minyatür ustası Hasan Kale İpek Yolu sergisi

Kasım 14, 2018 - 6:14 PM

Dünyaca ünlü Türk minyatür sanatçısı Hasan Kale’nin ‘İpek Yolu’ sergisi Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Aşkabat’taki Türkmenistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde Hasan Kale’nin bugüne kadar işlediği eşsiz eserleri görücüye çıktı.

Daha fazla oku

Yeni Sanayi Tesisleri Yolda : Çimento ve Cam Fabrikası

Kasım 13, 2018 - 10:27 PM

Türkmen Liderinin dün gerçekleştirdiği Video Konferans toplantısında Sanayi Bakanı H. Mergenov rapor verdi ve sanayi alanında yapılan işler konusunda bilgi verdi. Milli Liderimiz yurdumuzda yeni modern sanayi tesislerini, bu kapsamda Balkan ve Lebap eyaletlerinde çimento fabrikalarını inşa etmek konusunu

Daha fazla oku

Dünya Şampiyonası tamamlandı : Çin Madalya Lideri

Kasım 10, 2018 - 5:59 PM

Aşkabat’ta 10 gündür devam eden Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada onlarca dünya rekorları kırıldı, rekorlar şehri Aşkabat- dünya halter rekorlarının da kırıldığı şehir oldu. Dünya şampiyonada toplamda 53 madalya en çok madalya kazanan ülke oldu. Çinli sporcular toplam 20 altın, 23 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı. Madalya sıralamasında Tayland ikinci oldu ve toplamda 17

Daha fazla oku