Мобильное приложение для оформления виз

Şubat 18, 2019 - 10:57 PM

Азербайджанские программисты разрабатывают мобильное приложение, которое позволит упростить процедуру получения виз туристами. Речь идет о приложении M-VISA, которое будет способно обрабатывать паспортные данные и отправлять их в систему "Asan Visa".

Daha fazla oku

В Узбекистане нашли скелет, напоминающий динозавра

Şubat 17, 2019 - 10:27 PM

Житель одного из сел Ферганской области на востоке Узбекистана во время ремонта дома обнаружил скелет животного, похожего на динозавра. "По обнаруженным костям видно, что у этого животного были сильно

Daha fazla oku

Türkmenistan’da su arıtma tesis açıldı

Şubat 16, 2019 - 10:46 PM

Türkmenistan’ın Ahal vilayeti Kaka ilçesinde su arıtma tesisi hizmete açıldı. Ayrıca, aynı ilçenin Garahan köyünde yeni okulun temeli atıldı. Açılış törenine Ahal vilayet valisi Ş. Amangeldiyev, Ahal vilayet vali yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, ilçe yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha fazla oku

Marsa syýahatyň bahasy...

Şubat 15, 2019 - 12:22 AM

Ýene alty-ýedi ýyldan Marsa syýahat edip ýa-da ymykly göçüp gidip bolar. Häzirlikçe täsin eşidilýän hem bolsa, bu başa barmajak täzelik däl. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX» älem giňişligi şereketi eýýäm bu syýahatyň bahasyny hem

Daha fazla oku

Современный тепличный комплекс

Şubat 15, 2019 - 12:04 AM

На территории дайханского объединения Шукур бахши Каахкинского этрапа Ахалского велаята введён в строй современный тепличный комплекс, возведенный на площади 10 гектаров специалистами ХО «Eziz doganlar».

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –13.02.2019

Şubat 15, 2019 - 12:00 AM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –12.02.2019

Şubat 12, 2019 - 10:16 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH).

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 11.02.2019

Şubat 12, 2019 - 10:11 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmen – Eýran gatnaşyklary: dostluk, doganlyk, ygtybarly hyzmatdaşlyk», Seýed Mohammed Ahmadi, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi.

Daha fazla oku

Парламент Азербайджана во вторник утвердит Конвенцию о статусе Каспия

Şubat 12, 2019 - 9:25 PM

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 12 февраля планирует утвердить Конвенцию «По правовому статусу Каспийского моря», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Daha fazla oku

Biometriki pasport almak üçin talap edilýän resminamalar

Şubat 10, 2019 - 1:12 AM

1.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin arzasy; 2.30mm x 40mm ölçegde bir sany reňkli surat (suratyň arka tarapy ak reňkde); 3.Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we onuň nusgasy (16 ýaşyna ýeten raýatlar üçin);

Daha fazla oku

Benziniň bahasy nirede has gymmat?

Şubat 10, 2019 - 12:57 AM

Ýakynda ýurdumyzyň internet neşirlerinde Türkmenistanyň benziniň dünýäde iň arzan döwletleriniň hataryna girýändigi habar berlipdi. Bu guwandyryjy ýagdaý. Eýsem, bir litr benzin üçin iň köp mukdarda pul tölenmeli bolýan döwletler haýsyka? Her niçik hem bolsa, bu maglumaty bilmek hem gyzykly.

Daha fazla oku

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Şubat 8, 2019 - 9:33 PM

Hormatly ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

Daha fazla oku

Утверждена межправительственная программа Азербайджана по Туркменистану

Şubat 8, 2019 - 9:18 PM

Президент Ильхам Алиев в четверг утвердил межправительственную программу сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сферах науки, образования, культуры и искусства.

Daha fazla oku

Türkmenistan’ın Afrika açılımı: Tunus’a ilk ziyaret

Şubat 8, 2019 - 10:42 AM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Tunus arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’u bu ülkeye gönderdi. Türkmen Bakan, 7-9 Şubat tarihlerinde Tunus’ta resmi temaslarda bulunacak. Bu ziyaret kapsamında Türkmenistan ile Tunus Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare toplantıları gerçekleştirilecek.

Daha fazla oku

«Ikea» mebelleri kärendesine hem berer

Şubat 7, 2019 - 12:23 AM

Mebel önümçiligi we söwdasy bilen meşgullanýan dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biri bolan IKEA ýakyn geljekde mebelleri kärendesine bermegi hem göz öňünde tutýar. Ýöne bu başlangyç, häzirlikçe, diňe taslamadyr. Bu işiň nähili tertipde amala aşyryljakdygy barada gürrüň etmek heniz ir.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 05.02.2019

Şubat 6, 2019 - 12:31 AM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty, tebigatşynas.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 04.02.2019

Şubat 5, 2019 - 11:43 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Şahsy görelde – maksada okgunly nesli kemala getirmegiň esasy». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan. Galyberse-de, baş sahypada hormatly Prezidentimiziň adyna Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkorn hem-de şa maşgalasynyň agzalaryndan, Çernogoriýanyň Prezidenti Mila Jukanowiçden gelen

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 02.02.2019ý

Şubat 2, 2019 - 10:52 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi», (TDH). Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany: Tahyrberdi Çaryberdiýewiç Dürhanowy Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministri wezipesine bellemeli.

Daha fazla oku

Türkmen telekeçileri üçin eksport seminary

Şubat 2, 2019 - 9:46 PM

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri üçin eksport meseleleri boýunça okuw seminaryny guraýar. 3 gün dowam etjek “Söwdanyň maliýeleşdirilmegi hem-de eksportuň öňdebaryjy tejribesi” atly okuw maslahaty Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan geçiriler.

Daha fazla oku

EBRD’den Türkmen işadamlarına ihracat semineri

Şubat 2, 2019 - 9:42 PM

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkmenistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ihracatı geliştirme semineri düzenleyecek. 3 günlük “İhracat ve Ticaret Finansmanı En İyi Uygulamaları” konulu eğitim semineri 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Aşkabat’taki Yıldız otelinde gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin, daha önce ürünlerini ihraç etmekle ilgili olan ve ihracatın temelleri hakkında temel bir bilgiye sahip olan yerel imalat işletmelerinde

Daha fazla oku