Türkmenistan dijitalleşmede emin adımlarla ilerliyor

Ocak 17, 2019 - 7:34 PM

Türkmenistan hükümeti ulusal ekonominin istikrarlı büyümesini sağlamak yönünde kapsamlı çalışmalar sürdürüyor. Bu alanda önemli görev dijital ekonomiye geçişin sağlanmasıdır. Günümüzde ülke genelinde bütün sektörlerde dijitalleşme yönünde kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi, elektronik endüstrisinin büyümesi için 2019 yılından itibaren 2025 yılına kadar dijital ekonomi programı hayata geçirilecek.

Daha fazla oku

3 Mart 2019’den tüm uçuşlar İstanbul Havalimanına yapılacak

Ocak 17, 2019 - 11:19 AM

Geçen sene açılışı gerçekleşen, kademeli olarak uçuş sayısını arttıran İstanbul Havalimanı 3 Mart 2019 tarihinden itibaren tam faaliyete girecek. Diğer bir ifadeyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00.00 itibariyle kapatılacak. 10 Ocak

Daha fazla oku

Haberimiz Türkmen Medyasında “haber” oldu

Ocak 17, 2019 - 10:43 AM

Türkmenistan gündemini Türkçe takip eden, son dönemde ise deneme yayınlarıyla Türkmence haberler de servis etmeye başlayan www.atavatan-turkmenistan.com sitesinin haberleri Türkmen medyasında haber olmaya devam etmektedir. Daha önce Atavatan Türkmenistan dergisinin haberleri başta Türk medyası olmak üzere onlarca dünya medyasında da haber olmuştu. Hatta BM dönemin Genel

Daha fazla oku

Sürüji wizaly daşary ýurt raýatlarynyň hasaba alynmagy

Ocak 17, 2019 - 12:16 AM

Sürüji wizaly Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanda bolmagynyň möhleti 5 (bäş) günden köp bolmasa, olar diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar. Eger olaryň Türkmenistanda bolýan möhleti ýurduň çägine giren gününden başlap, 5 (bäş) günden

Daha fazla oku

Bütindünýä gümrük guramasynyň ýolbaşçysyny kabul edildi

Ocak 17, 2019 - 12:03 AM

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä gümrük guramasynyň baş sekretary Kunio Mikuriýany kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi we hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän guramasynyň Türkmenistan bilen tutuş dünýäde abadançylygyň bähbitlerine kybap gelýän netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge we giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Daha fazla oku

Yeni doğalgaz kaynağı bulundu

Ocak 16, 2019 - 11:55 PM

Enerji kaynakları bakımından zengin olan Türkmenistan’da yeni doğalgaz kaynağı bulundu. Türkmengaz devlet kurumunun sondaj ekibi, dünyanın en büyük 2.doğalgaz yatağı olarak tescil edilen Galkınış sahasındaki kuyuların birinde doğalgaz kaynağını keşfetti.

Daha fazla oku

Çin petrol ve doğalgaz ithalatında lider

Ocak 16, 2019 - 11:43 PM

2018 yılında Çin dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol ithalatçısını konumuna geldi. Ülkenin geçen yılki ithalatı % 10,1 oranında artarak, 461,9 milyon ton ya da günlük 9,24 milyon varil oldu. Rus ajansının haberine göre, Aralık ayında Çin'in petrol ithalatı yıllık bazda % 30 artarak 43.78 milyon tona veya günlük 10.31 milyon varile ulaştı.

Daha fazla oku

Täze ýyl konsertine 50 million adam tomaşa etdi

Ocak 16, 2019 - 11:39 PM

Onuň adyna Kristian Zielman diýýärler. Nemes drižýor ýakynda Wena şäheriniň uly konsert merkezinde geçirilen baýramçylyk şowhunyna ýolbaşçylyk etdi. «Wiener Musikverein» diýlip atlandyrylýan bu merkez, aslynda, dünýäniň iň gowy konsert merkezleriniň biri. Bu ýerde indi 1939-njy ýyldan bäri Täze ýyl mynasybetli dabaraly

Daha fazla oku

Akylly öýler: geljegiň binagärlik taslamalary

Ocak 16, 2019 - 11:35 PM

Dron kameralary, tehnologiki hakykatçyllyk, robotlar, emeli aň, 3 ölçegli çap ediş we döwrüň beýleki öňe çykaran tehnologik täzelikleri geljegiň akylly binalaryny, mysal üçin akylly öýleri döretmekde nähili orun eýelär? Bu sowala jogap gözleýän binagärler, inženerler şu günler güýçlerini birleşdirene çalymdaş. Gözlegleriň ilkinji

Daha fazla oku

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Ocak 16, 2019 - 11:25 PM

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylýan maksatnamalar, şeýle hem «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» taslamasyny işläp taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –16.01.2019

Ocak 16, 2019 - 4:44 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Gazetiň baş sahypasynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodondan, Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçden hormatly

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –15.01.2019

Ocak 16, 2019 - 12:18 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Täze önümleriň hyrydary ýetik». Hojaberdi Baýramow. Bu makalada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Batly gadam» hususy kärhanasynyň işleri barada aýdylýar.

Daha fazla oku

Bäsleşik :Terbiýe – düzgün-nyzamyň gözbaşy

Ocak 15, 2019 - 6:48 PM

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde serhetçi serkerdeleriň arasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Terbiýe – düzgün-nyzamyň gözbaşy» atly çeper-döredijilik bäsleşigi geçirilýär.

Daha fazla oku

Asya Kalkınma Bankası’ndan Orta Asya enerji ticaretine destek

Ocak 15, 2019 - 6:41 PM

Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB), Orta Asya enerji sisteminde (CAEC) bölgesel elektrik ticaretinin genişlemesini desteklemek için 4,5 milyon dolarlık bir hibe vermeye hazır olduğunu açıkladı. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, banka bu bölgesel teknik yardım projesini onayladı.

Daha fazla oku

Ýapon passporty ― dünýäde iň güýçli passport

Ocak 15, 2019 - 6:12 PM

«Euronews»-yň berýän habaryna görä, dünýäniň iň güýçli passportlarynyň sanawynda ýapon passporty birinji orny eýeleýär. Ýagny ýaponiýalylar passporty bilen 190 döwlete wizasyz baryp bilýärler. Bu sanawda ikinji orny Singapur bilen Koreýa Respublikasy paýlaşdy.

Daha fazla oku

«Volkswagen» awtoulag satmakda birinji orny eýeledi

Ocak 15, 2019 - 6:06 PM

Ýakynda dünýäniň iň iri awtoulag öndüriji kompaniýalarynyň geçen ýyl satan ulaglarynyň mukdary anyklanyldy. Maglumatlara görä, 2017-nji ýylda 10,6 million awtoulag satan Renault-Nissan-Mitsubishi birleşmesi geçen ýylyň birinji ýarymynda 5,54 million ulag satyp bildi. «Toyota» bolsa geçen ýyl üçin göz öňünde tutulan 10,55 millionlyk sepgide ýetip bilmedi.

Daha fazla oku

«Apple» täze «iPhone»-laryň ýene-de üçüsini tanyşdyrar

Ocak 14, 2019 - 9:09 PM

Elbetde, «Apple» kompaniýasynyň 2019-njy ýylda nähili täzelikleri taýýarlaýandygy her kim üçin hem gyzykly bolsa gerek. Täze «iPhone-lar» kameralary, görnüşi bilen ozalky «garyndaşlaryndan» tapawutlanar. Täze telefonlaryň birinde üç, galan ikisinde bolsa iki sany arka kamera bolar.

Daha fazla oku

Hindistan G-20-niň mejlisini kabul eder

Ocak 14, 2019 - 8:57 PM

Bütin dünýäde öndürilýän önümiň 90, söwdanyň 80 göterimi, dünýä ilatynyň bolsa üçden iki bölegi, yklymlaryň tutýan meýdanynyň deň ýarysy G-20-ä, ýagny Ýer ýüzüniň iň ösen 20 döwletine degişlidir. Olaryň däbe öwrülen mejlisi dünýä ykdysadyýeti bilen bagly köp sanly çözgütleriň kabul edilýän ýerine öwrüldi

Daha fazla oku

Türkmenistan ile La Liga arasında işbirliği

Ocak 14, 2019 - 7:11 PM

Türkmenistan futbol ligi temsilcileri ile İspanya futbol ligi La Liga arasında işbirliği konuları ele alındı. Söz konusu görüşme, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki Marriott oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Daha fazla oku

Türkmenistan’ın turizm potansiyeli Avusturya’da tanıtıldı

Ocak 14, 2019 - 7:06 PM

Türkmenistan Devlet Turizm Komitesi, turizm tanıtma faaliyetleri kapsamında 10-13 Ocak tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleşen “Ferien Messe 2019 Turizm Fuarı’na katıldı. 1983 yılından bu yana düzenlenen ve turizm sektörünün önemli fuarlarının birisi teşkil eden bu önemli fuara, 80 ülkeden 850-den fazla turizm acenteleri ve şirketleri katıldı.

Daha fazla oku

Orta Asya-Hindistan Bakanlar toplantısı yapıldı

Ocak 14, 2019 - 7:01 PM

12-13 Ocak 2019'da Afganistan'ın katılımıyla "Hindistan - Orta Asya" Diyaloğu Dışişleri Bakanları'nın ilk toplantısı Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant’ta gerçekleşti. Semerkant Forumlar Sarayında yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Svaraj başkanlık etti.

Daha fazla oku

Türkmenistan’da yeni özelleştirme : 29 Ocak 2019

Ocak 14, 2019 - 6:41 PM

Türkmenistan’da özel sektörün payı giderek artmaktadır. Ülkede üretilen üretimin büyük bir kısmı özel sektör tarafından üretilmektedir. Bu nedenle, devlet kurumlarının bünyesindeki bazı işletmeler, depolar, mağazalar, üretim ünitelerinin özelleştirilmesine büyük önem verilmektedir.

Daha fazla oku