Germaniýada sürüjisiz uçýan taksi

Mayıs 21, 2019 - 12:08 AM

Germaniýanyň «Lilium» kompaniýasy bäş orunly uçýan taksi işläp düzdi. Kompaniýanyň aýtmagyna görä, bu dünýä boýunça ilkinji synagdyr. Çünki mundan ozal käbir kompaniýalar tarapyndan uçýan taksiler işlenip düzülen hem bolsa, olar iki adamdan artyk ýolagçyny alyp bilmeýärdiler. Täze nemes taksisinde

Daha fazla oku

1 ýewrodan öý satylýar

Mayıs 16, 2019 - 11:11 PM

Italiýan Sisiliýa adasynda ýerleşýän Mussomeli şäherçesiniň meri Juzeppe Kataniýa taryhy merkezdäki öýleri daşary ýurt raýatlaryna 1 ýewrodan satmak kararyna geldi. Ýöne häkimiň bir şerti bar: öýleri satyn alan adam ony gowy

Daha fazla oku

Avrupa Birliği, Orta Asya için yeni strateji kabul etti

Mayıs 16, 2019 - 10:49 PM

Brüksel’de “Avrupa Birliği ve Orta Asya: Daha Güçlü Bir Ortaklık İçin Yeni Fırsatlar” başlıklı ortak bir belge tanıtıldı. Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından kabul edilen yeni Ortak Açıklama, beş Orta Asya ülkesiyle daha güçlü bir ortaklık vizyonunu ortaya koyuyor.

Daha fazla oku

“Ar alyjylar” “Titanigi” “gark etdi”

Mayıs 14, 2019 - 11:04 PM

“Marwel” kompaniýasynyň “Ar alyjylar: Final” atly filminiň (režissýorlary Entoni we Jo Russolar) iki hepdäniň dowamynda toplan girdejisi 2 milliard dollardan geçdi. Şeýlelikde, film bir döwrüň rekordyny goýan we wagtyň geçmegini ornuny

Daha fazla oku

Hazar ülkelerinin İnovasyon Teknolojiler Fuarı

Mayıs 13, 2019 - 10:34 PM

Dünyanın enerji zengini bölgesi olan Hazar Denizi Havzasındaki ülkeler inovasyon teknoloji fuarında buluşacak. 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Avaza turizm bölgesinde Uluslararası İnavasyon Teknoloji Fuarı düzenlenecek. Fuar, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilecek.

Daha fazla oku

Germaniýada ilkinji elektroawtoban açyldy

Mayıs 10, 2019 - 9:27 PM

7-nji maýda Germaniýanyň Gessen federal welaýatynda ilkinji elektrikli awtoban açyldy. Weýterştadt we Mýorfelden şäherleriniň arasyndaky A5 derejesindäki ýokary tizlikli ýoluň 14 kilometrlik böleginde dürli kompaniýalaryň elektrikli ýük

Daha fazla oku

Dünýäde iň gymmat şypahana

Mayıs 6, 2019 - 5:27 PM

Ýewropadadyr öýdüp pikir edýärsiňizmi? Asla, beýle däl. Ol biziň öz yklymymyzda ― Aziýada. Has takygy, Filippin adalarynda dünýäde iň gymmat şypahana açylyp, ulanmaga berildi. Bu barada «Daily Mail» neşiri habar berýär. «Banwa Private Island» diýlip atlandyrylýan şypahana Palawan arhipelagyndaky

Daha fazla oku

Turkmenistan Visa reception :The list of required documents

Mayıs 3, 2019 - 11:25 PM

Foreigners, the ones who don’t have Turkmen citizenships are allowed to visit and stay in Turkmenistan on the basis of visas given for certain period of time if they aren’t mentioned differently in international contracts of Turkmenistan. In order to formalize entry and exit visas for foreigners and the ones not owning Turkmen citizenships, along with their legal and physical bodies inviting them to Turkmenistan, we address the State Migration Agency of Turkmenistan:

Daha fazla oku

Ýaponiýada mikrotolkunly peçlerden ýüz öwrülýär

Mayıs 3, 2019 - 11:06 PM

Soňky döwürde metbugatda mikrotolkunly peçleriň zyýanly täsiri barada makalalardyr habarlar ýygylaşyp başlady. Hatda bu meselä alymlar derejesinde seredildi. Gelnen netije bolsa mikrotolkunly peçleriň haýryna däl: ylym olaryň zyýanly taraplaryny ýüze çykardy. Şonuň üçin Ýaponiýada ýylyň ahyryna çenli

Daha fazla oku

Çankırı ve Karabük Türkmen ressamlarının fırçasında

Mayıs 3, 2019 - 10:15 PM

Yaklaşık 10 yıldan fazla süredir devam eden “Türkmen Ressamlarının Fırçasından Türkiye” projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçiliğinin organizesinde bir grup Türkmen ressam 2 haftalık süre ile Türkiye’nin Çankırı ve Karabük illerinde bulundu.

Daha fazla oku

500 ýewronyň çap edilişi togtadyldy

Mayıs 2, 2019 - 2:49 PM

Ýewropa Bileleşigine girýän döwletleriň banklary 26-njy aprelden başlap, 500 ýewro möçberindäki banknoty çap etmegiň togtadylandygyny habar berdiler. Aslynda, Ýewrpanyň iri 19 bankynyň 17-si bu işi baryp 27-nji ýanwarda bes

Daha fazla oku

Hazar Ekonomik Forumu İstanbul’da tanıtıldı

Nisan 30, 2019 - 9:57 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ve bölge ülke liderlerinin katılmasının beklendiği 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenistan’ın tatil ve turizm merkezi olan Awaza’da bölge ülkelerinden (Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve İran) üst düzey işadamların da katılımı ile düzenlenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, TOBB ve EİT TSO işbirliğinde İstanbul TOBB Plaza İbrahim Çağlar Toplantı

Daha fazla oku

Türkmenistan 1. Hazar Ekonomik Forumu Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Nisan 29, 2019 - 10:13 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ve bölge ülke liderlerinin katılmasının beklendiği 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenistan’ın tatil ve turizm merkezi olan Awaza’da bölge ülkelerinden (Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve İran) üst düzey işadamların da katılımı ile düzenlenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, TOBB

Daha fazla oku

Gyzlar üçin hem harby gulluk

Nisan 23, 2019 - 6:58 PM

Hytaý Halk Respublikasynda 18 ― 22 aralygyndaky erkeklere harby gulluk hökmanydyr. Ýöne, isleseler, şu aralygynda gyzlaryň hem harby gullugy geçmegine, Watan goragyna goşant goşmagyna ýurduň kanunçylygy rugsat berýär.

Daha fazla oku