Türkmenistana girişde alynýan ýygymlar

Ocak 8, 2019 - 10:16 PM

Türkmenistana gelýän we ondan üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlaryndan girende Türkmenistanda bolmagy üçin, 10 amerikan dollary möçberde hasaba alyş ýygymyny töleýärler.

Daha fazla oku

Vergi Seminerleri başlıyor

Ocak 8, 2019 - 10:35 AM

Türkmenistan Vergi Kanunlarında yapılan değişikleri açıklamak ve genel vergi konularında görüş paylaşmak için Türkmenistan Vergi Daireleri belirli periyotlarla vergi seminerlerini düzenlemektedir. Buna göre yakında Aşkabat Vergi Bölümünün ilçelerdeki birimleri tarafından seminerler gerçekleşecek.

Daha fazla oku

Görogly ýaşly ene – 120-nji täze ýylyny garşylady

Ocak 7, 2019 - 12:51 PM

Uzak ýaş. Manyly ömür. Ajap döwran. Daşyňy gallap duran agtyk-çowluklaryňa buýsanmak...bulara ýetesi bagt barmy, eýse?! Ýurdumyzyň çar künjünde hem şol bagtdan paýly birnäçe kümüş saçly enelerimiz bar. Häzirki wagtda 100 ýyldan gowrak ýyly arkasyna atan

Daha fazla oku

Migrasyon : Bulunduğu yerde tescil

Ocak 5, 2019 - 11:15 PM

Yabancı ülke vatandaşları, vatansızlar Türkmenistan’ın sınırlarına girdikten sonra, girdiği gün hesaba katılmaksızın 3 (üç) iş günün devamında bulunduğu yerdeki migrasyon idaresinde tescil ettirmekle

Daha fazla oku

Belediye atamaları devam ediyor

Ocak 5, 2019 - 10:45 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı yeni yılın ilk günlerinden itibaren belediyelere atamalar yapmaya başladı. İlk olarak Ahal eyalet belediye Başkan yardımcılığına atama yapıldı. Daha sonra ise, Balkan eyaletinin Hazar şehrinin belediye başkan yardımcılığına atama gerçekleşti. Bugün ise, Balkanabat şehrinin belediye

Daha fazla oku

Türkmenistan’dan Rusya’ya taziye

Ocak 2, 2019 - 1:53 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitri Medvedev’e Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama dolayısıyla taziyelerini iletti.

Daha fazla oku

Täze ýylda görkeziljek täze filmler

Aralık 28, 2018 - 9:54 PM

Megerem, Täze ýyl – ýylyň dowamynda sabyrsyzlyk bilen garaşylyp ýetilýän baýramçylyk bolsa gerek. Ildeşlerimiz ýene sanlyja günden täze arzuw-umytlara beslenip geljek Täze ýyla garaşýandyrlar welin, şonuň bilen birlikde täze ýyl filmlerine hem dykgat bilen tomaşa

Daha fazla oku

Endonezya’ya tsunami taziyesi

Aralık 28, 2018 - 12:23 AM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya çok sayıda can ve mal kaybına yol açan tsunami felaketi dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.

Daha fazla oku

Demir ýol ulgamyndaky täze hyzmatlar

Aralık 27, 2018 - 10:53 PM

Ýurdumyzda «Aragatnaşyk arkaly kämilleşdirilen habar beriş merkezi» atly täze hyzmat ýola goýuldy. Hyzmat, esasan, telekeçiler, söwdagärler üçin niýetlenen. Muny Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi Aragatnaşyk ministrligine degişli bolan «Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen bilelikde taýýarlady.

Daha fazla oku

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

Aralık 27, 2018 - 9:55 PM

1) Okamak maksady bilen daşary ýurtlara gidýän Türkmenistanyň raýatlary okaýan ýeriniň (ýurdunyň) Türkmenistandaky ilçihanasyndan talyp wizalaryny resmileşdirip, Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän hem-de Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýetine güwä geçýän resminamalar boýunça ýurdumyzyň Döwlet serhediniň migrasiýa gözegçilik postunyň üsti bilen daşary ýurtlara gidýärler. 2) “Migrasiýa hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlary öz ata-eneleriniň biri ýa-da beýleki kanuny wekiliniň biri bilen ýurduň çäginden gidip bilýärler, şunda ata-eneleriniň beýlekisiniň kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy bolmalydyr.

Daha fazla oku

Ýedidogan : Kraft sumkalarynyň aýratynlyklary

Aralık 24, 2018 - 11:18 PM

Telekeçilik– häzirki wagtda dünýä ýüzünde ösen we ösýän ugur. Munuň üçin ösüp gelýän ýaş nesillere bu ugurdan ýeterlik bilim bermek üçin orta mekdeplere «Ykdysadyýetiň esaslary» diýen sapak girizildi. Galyberse-de, ýurdumyzda telekeçilikden we biznes ulgamyndan has

Daha fazla oku

Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik ilişkileri giderek artıyor

Aralık 21, 2018 - 9:38 AM

Dün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın yurt dışındaki büyükelçilerin de davet edildiği Bakanlar Kurulu Genişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bölgesel ve ülkeler babında Türkmenistan’ın dış politikasına değinen Türkmen Lideri, Türkiye için ayrı bir değerlendirmede bulundu. Genellikle bölgesel olarak değerlendirme yapan Türkmen Lideri, aralarında

Daha fazla oku

Aşkabat Sezonun İlk Karını Bekliyor

Aralık 17, 2018 - 9:03 PM

Dört mevsimi yaşayan Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat kış mevsiminin gelmesi ile bu kışın ilk karını bekliyor. Türkmenistan Metrolojisi tarafından Watan Ana Haber Programından sonra açıklanan verilere göre, yarın Aşkabat’ta karla karışık yağmur bekleniyor. Bu gece Aşkabat’ta hava sıcaklığı 1-3 derece olması beklenirken, gece yağmur yağışı olacak. Yarın gündüz ise, karla karışık yağmur

Daha fazla oku

Mebel ulgamynda Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy

Aralık 17, 2018 - 5:46 PM

«Feta Egitim Araçları» – bu Türkiýe respublikasynyň mebel kärhanasy. Kärhananyň düýp merkezi Ankara şäherinde. Emma Türkiýäniň beýleki uly şäherlerinde hem onuň birnäçe bölümleri hereket edýär. Geliň, bu baradaky maglumaty şol

Daha fazla oku

Yılbaşı Çam Ağacı Işıklarını Yaktı

Aralık 16, 2018 - 9:29 PM

Türkmenistan Yeni Yıla hazırlanıyor. Başkent Aşkabat başta olmak üzere tüm Türkmenistan’da sokaklar ışıl -ışıl. Pazarlarda yeni yıl alışverişleri başlarken, halkın yeni yıla daha iyi hazırlık görebilmesi için tüm kurumlarda maaşlar 15 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi zorunlu yapıldı. Dün Türkmenistan’ın

Daha fazla oku

Sungata salnan küşt

Aralık 14, 2018 - 11:30 PM

Sport älemi. Heran-haçan bu älemiň ady agzalanda derrew hakydaňa tälimçiler, türgenler geler. Emma sporty we onuň görnüşlerini wasp edýän aýdymçylar, şahyrlar, žurnalistler hem bar. Bu gün bolsa biz sportuň küşt görnüşini sungat dilinde “gürletmegi” başaran nakgaşçy gyz Sähra Ataýewa bilen söhbetdeşlikde. Ol Türkmenistanyň

Daha fazla oku

Ticari Sözleşmeler için dikkat edilecek hususlar

Aralık 13, 2018 - 9:38 PM

Türkmenistan dış ticaret ilişkileri giderek artmakta olup, yerli ve yabancı şirketler arasında işbirliği önemli seviyelere çıktı. Ticari ilişkilerde uyuşmazlıkların aza indirilmesi ve başarılı bir ticari işbirliği için bazı hususlara dikkat etmek faydalıdır. İşte bu nedenle uluslararası ticari sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususları derledik.

Daha fazla oku

Türkmen Lider’den Türkiye’ye Taziye

Aralık 13, 2018 - 8:54 PM

Türkmen Lideri, Ankara’da gerçekleşen tren kazasında çok sayıda insanın vefat olması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajını gönderdi. Taziye mesajında, Türkmenistan Hükümetinin ve Türkmen Liderinin

Daha fazla oku