Aýal-gyzlara pul sowgatlary

Şubat 27, 2019 - 11:05 PM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmakda asylly däplerini dowam etdirmek maksady bilen hem-de Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Daha fazla oku

Туркменистан – Евросоюз: определены векторы расширения взаимодействия

Şubat 26, 2019 - 10:48 PM

В столице Бельгии, где располагается штаб-квартира Европейского союза, состоялась 18-я встреча Совместного Комитета ЕС – Туркменистан. В повестку нынешней встречи представителей структур ЕС по региональному сотрудничеству и отраслевых ведомств нашей страны вошли вопросы развития торговых отношений, дальнейшего продвижения реформ в области экономической политики Туркменистана,

Daha fazla oku

Hazar’da kaçak avcılığa karşı mücadele

Şubat 26, 2019 - 10:18 PM

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkeler arasında Hazar’daki biyolojik kaynaklarının yasadışı kullanılmasına (kaçak avcılık) karşı mücadeleyi öngören protokolün taslağı ele alındı.

Daha fazla oku

Türkmenistan ile Romanya arasında eğitim işbirliği

Şubat 26, 2019 - 10:13 PM

Türkmenistan ile dünya ülkeleri arasındaki eğitim ilişkileri hız kazandı. Türkmenistan, dünya eğitim sistemine entegre olmak için uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir. Dijital ekonomiye geçiş yapan Türkmenistan’da çeşitli sektörlerde uzman ve kalifiyeli elemanlar ihtiyaç duymaktadır. Bunun için çeşitli yabancı üniversiteler ile işbirliği yapılması teşvik edilmektedir.

Daha fazla oku

Ýyrtylan «Nike» kompaniýa gymmada düşdi

Şubat 26, 2019 - 9:54 PM

Ýakynda basketbol boýunça Amerikanyň kollež ligasynda (NCAA) täsin ahwalat bolup geçdi. «Duke Blue Devils» hem-de «Demirgazyk Karolina» toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Zion Williamsonyň ýyrtylan «Nike» sport aýakgaby kompaniýanyň paýnamalaryny 1 milliard dollardan gowrak pese düşürdi.

Daha fazla oku

Aspirantura kabul etmegň tertibi

Şubat 26, 2019 - 9:23 PM

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan 5 ýyl iş

Daha fazla oku

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

Şubat 26, 2019 - 6:11 PM

Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany hasaba alyp, “Atawatan Türkmenistan” habar portaly bu eseri Size ýetirýär.

Daha fazla oku

Täze batareýa ozalkylardan üç esse kuwwatly

Şubat 24, 2019 - 10:24 PM

Tehnologiýa bize bir tarapdan ep-esli ýeňillik döreden hem bolsa, ikinji bir tarapdan durmuşymyzy zarýada baglady. Telefonymyzyň ýa-da başga bir tehnoenjamymyzyň zarýadynyň azalmagy käbirimiz üçin gussasyny çekip, çydap bolmajak ýagdaýa öwrüldi. Ol hem, içiňi ýakaýyn diýen ýaly, haçan görseň zarýad sorap durandyr.

Daha fazla oku

Туркменистан работает по Транскаспийскому газопроводу

Şubat 24, 2019 - 8:59 PM

Транскаспийский газопровод может внести ценный вклад в энергетическую безопасность стран Восточной Европы, заявил советник президента Туркменистана Яхшигелди Какаев. «Одним из проектов который может внести ценный вклад в энергетическую

Daha fazla oku

İstanbul Havalimanı seferleri 140'a çıkarıldı

Şubat 23, 2019 - 7:35 AM

Türk medyasında yer alan haberlere göre, HAVAİST'in seferleri, İstanbul Havalimanındaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırıldı. HAVAİST'te, 30 otobüsle 5 farklı hattan İstanbul Havalimanına yapılan günlük seferler

Daha fazla oku

Türkmen heyetinin İspanya ziyareti

Şubat 22, 2019 - 9:12 PM

Türkmenistan heyeti, İspanya’da özellikle tarım ve su sektörüne yönelik işbirliği konularını görüşmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, Türkmen heyeti İspanya’nın liman kenti olan Alicante’deki Torrevieja su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Daha fazla oku

Türkmenistan dünyadaki eğitim alanına entegre oluyor

Şubat 20, 2019 - 10:02 PM

Türkmenistan’daki köklü değişiklikler bütün sektörler ile birlikte eğitim alanını da kapsamaktadır. Eğitim sisteminde dijital döneme giriş yapıldı. Türkmenistan’ın yüksek eğitim kurumları dünyanın önde gelen eğitim kuruluşları, üniversiteleri ile aktif bir işbirliği içerisine girdi.

Daha fazla oku

Öýsüz haýwanlara kömek edeliň!

Şubat 20, 2019 - 9:41 PM

«Rysgal», Paýdarlar täjirçilik banky weterinariýa hassahanasynyň gurluşygyna maddy haýyr-sahawat goldawyny bermek isleýänler üçin ýörite 23205934173865610135000 belgili hasaplaşyk hasabyny

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 19.02.2019

Şubat 20, 2019 - 12:03 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen», (TDH).

Daha fazla oku

О Конференции по региональной безопасности в ЦА

Şubat 20, 2019 - 12:45 AM

Участие в Международной конференции «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности», которая состоится 19-20 февраля, на сегодняшний день подтвердили около 130 зарубежных экспертов. Они представляют 36 стран, 9 международных и региональных организаций, 71

Daha fazla oku

Мобильное приложение для оформления виз

Şubat 18, 2019 - 10:57 PM

Азербайджанские программисты разрабатывают мобильное приложение, которое позволит упростить процедуру получения виз туристами. Речь идет о приложении M-VISA, которое будет способно обрабатывать паспортные данные и отправлять их в систему "Asan Visa".

Daha fazla oku

В Узбекистане нашли скелет, напоминающий динозавра

Şubat 17, 2019 - 10:27 PM

Житель одного из сел Ферганской области на востоке Узбекистана во время ремонта дома обнаружил скелет животного, похожего на динозавра. "По обнаруженным костям видно, что у этого животного были сильно

Daha fazla oku

Türkmenistan’da su arıtma tesis açıldı

Şubat 16, 2019 - 10:46 PM

Türkmenistan’ın Ahal vilayeti Kaka ilçesinde su arıtma tesisi hizmete açıldı. Ayrıca, aynı ilçenin Garahan köyünde yeni okulun temeli atıldı. Açılış törenine Ahal vilayet valisi Ş. Amangeldiyev, Ahal vilayet vali yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, ilçe yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha fazla oku

Marsa syýahatyň bahasy...

Şubat 15, 2019 - 12:22 AM

Ýene alty-ýedi ýyldan Marsa syýahat edip ýa-da ymykly göçüp gidip bolar. Häzirlikçe täsin eşidilýän hem bolsa, bu başa barmajak täzelik däl. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX» älem giňişligi şereketi eýýäm bu syýahatyň bahasyny hem

Daha fazla oku