«Oskar» baýraklary gowşuryldy

Şubat 27, 2019 - 11:38 PM

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda dünýäniň iň abraýly film baýragy ― «Oskaryň» 91-nji gezek gowşurylyşy boldy. Üç ugur boýunça bäsdeşlerinden saýlanan «Ýaşyl kitap» atly film «Ýylyň iň gowy filmi» diýlip yglan edildi. Beýleki ugurlar

Daha fazla oku

Video-konferansı toplantı: Ekoloji işbirliği ele alındı

Şubat 26, 2019 - 10:06 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Meclis Başkanı, bazı Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, vilayet valilerinin katılımıyla video-konferans eşliğinde çalışma toplantısını gerçekleştirdi. 4 İLÇEDE MODERN YERLEŞİM ALANLARI İNŞA EDİLECEK

Daha fazla oku

Demirgazyk Irlandiýa plastik banknotlara geçýär

Şubat 26, 2019 - 9:40 PM

«Euronews»-iň habar bermegine görä, Demirgazyk Irlandiýanyň «Ulster» banky dik görnüşde taýýarlanan plastik banknotlary (puly) tanyşdydy. Bankyň hünärmenleriniň pikirine görä, plastik banknotlaryň ýasamasyny taýýarlamak juda kyndyr. Ikinjiden, ol kagyz pullara görä has çydamly. Demirgazyk Irlandiýada täze banknotlar 27-nji fewralda ulanylyp başlar.

Daha fazla oku

Ermenistan, Aşkabat’ta ticaret evi açacak

Şubat 24, 2019 - 9:52 PM

Ermenistan’ın Aşkabat Büyükelçi Garnik Badalyan, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Batır Bazarov ile bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 2019 yılında gerçekleştirilecek Türkmenistan-Ermenistan Hükümetler arası Ekonomik Komisyonu’nun 9.toplantısına yapılan hazırlıklar

Daha fazla oku

Ermenistan, Aşkabat’ta ticaret evi açacak

Şubat 24, 2019 - 9:52 PM

Ermenistan’ın Aşkabat Büyükelçi Garnik Badalyan, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Batır Bazarov ile bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 2019 yılında gerçekleştirilecek Türkmenistan-Ermenistan Hükümetler arası Ekonomik Komisyonu’nun 9.toplantısına yapılan hazırlıklar

Daha fazla oku

Цены и тарифы на важные виды товаров и услуг

Şubat 22, 2019 - 11:39 PM

В целях продолжения развития рыночных отношений в отечественной экономике, дальнейшего совершенствования ценообразования (тарифов) и социальной защиты потребителей Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому цены (тарифы) на важные виды товаров, продукции, работ и услуг производственно-технического назначения и социальной значимости подлежат регулированию со стороны государства.

Daha fazla oku

Туркменистан изучает в Испании водохозяйственный опыт

Şubat 21, 2019 - 9:41 PM

Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Мадриде, провела встречи с представителями сельскохозяйственной и промышленной отрасли Испании, главами международных компаний – TYPSA Group, Cobra Group и Amiantit Group, специализирующихся, в том числе на вопросах сельхозиндустрии.

Daha fazla oku

Пилотов «Туркменховаёллары» учат работать...

Şubat 21, 2019 - 9:34 PM

В Школе подготовки летного персонала Агентства «Türkmenhowaýollary» приступили к тренировкам экипажей воздушных судов по аварийно-спасательной программе. Тренировки на аварийном тренажере проходят ежегодно. Летный персонал под руководством инструкторов совершенствует теоретическую подготовку,

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 21.02.2019

Şubat 21, 2019 - 9:24 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Hoşniýetli goňşuçylygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini ösdürip», (TDH). 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Watanymyzyň welaýatlarynda binagärlik açylyşlary», (TDH).

Daha fazla oku

Halkara gatnaşyklary instituty okuwa çagyrýar

Şubat 21, 2019 - 9:19 PM

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezi aşakdaky taýýarlyk ugurlary boýunça gysga möhletli (3

Daha fazla oku

Türkmen Lideriniň kitabyna Türkiýede uly gyzyklanma

Şubat 21, 2019 - 9:11 PM

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitaby okyjylar jegyýetçiliginde giň seslenme döretdi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistandaky gymmatlyklary we türkmen döwletiniň Ýüpek ýolunyň ugrundaky geosyýasy ähmiýetini okyjylar köpçüligine ýetiren bu

Daha fazla oku

Беларусь и Туркменистан обсуждают производства лекарств

Şubat 20, 2019 - 10:06 PM

Возможность совместного производства лекарственных препаратов обсуждалась на прошедшей встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова и руководства ЗАО "БелАсептика" с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммедом Аманнепесовым. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Туркменистане.

Daha fazla oku

Самую большую Луну в 2019 году

Şubat 20, 2019 - 12:56 AM

Спутник Земли будет крупнее и ярче обычного, обещают ученые. По их словам, это происходит, когда Луна подходит на максимально близкое расстояние к нашей планете. Астрономы рассказали, когда нужно будет приготовиться к наблюдению за

Daha fazla oku

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi we Türkmenistandan gitmegi

Şubat 17, 2019 - 10:42 PM

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup bilerler. Degişli wizalary bar mahaly daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň Döwlet serhedinde halkara gatnawlary üçin açylan gelip-gidýänlere gözegçilik postlarynyň üsti bilen ýaşyna garamazdan özlerine aýrybaşga resmileşdirilen hakyky daşary ýurt pasportlary boýunça,

Daha fazla oku

Türkmenistan’da veteriner kliniği açılacak

Şubat 16, 2019 - 10:50 PM

Türkmenistan Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Goçmurat Muradov ve Esenmurat Orazgeldiyev, Tarım ve Çevre Koruma Bakanı Magtımguly Bayramdurdıyev ve Devlet Su Yönetimi Komitesi Başkanı Annageldi Yazmuradov ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Daha fazla oku

Морской порт Туркменбаши - удостоен награды.

Şubat 15, 2019 - 11:07 PM

Ссылаясь на турецкие средства массовой информации, международный морской порт Туркменбаши, который претендует стать логистическим центром в мировой торговли, удостоился международной авторитетной награды «Global Best», присуждаемая

Daha fazla oku

Azerbaycan Hazar Anayasası’nı onayladı

Şubat 14, 2019 - 11:55 PM

Azerbaycan Milli Meclis’i, Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne dair Sözleşmeyi genel toplantıda onayladı. Kazakistan’ın ardından Azerbaycan’da 12 Ağustos 2018 tarihinde Aktau kentinde Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan 5 ülke Devlet Başkanı’nın 20 yılı aşkın bir süre yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ve dünya basınında ‘Hazar Anayasası’ olarak kabul gören Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne dair Sözleşmeyi onaylamış oldu.

Daha fazla oku