Bir kemsiz gan damarlary

Ocak 21, 2019 - 11:13 AM

Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler.

Daha fazla oku

`Ganly Aý` hadysasy

Ocak 21, 2019 - 11:09 AM

Ýekşenbeden duşenbä geçilýän gije Günüň, Aýyň we dünýäniň bir hatara düzülip, Aý tutulmasy hadysasy boldy. Käbir halklarda «ganly Aý» görnüşinde teswirlenýän bu ýagdaý juda täsin tebigy hadysadyr. Sebäbi şeýle ýagdaýda Günüň yşyklary Aýa

Daha fazla oku

Aýyň garaňkylyk tarapynda yşyk ýakyldy

Ocak 19, 2019 - 1:55 PM

Ýakynda Hytaýyň «Chang'e 4» atly älem gämisi Aýyň Ýer ýüzünden görünmeýän, astronomiýanyň dili bilen aýdylanda, «garaňky tarapynda» üstünlikli gonuşy amala aşyryp, tümlügi ilkinji gezek ýagtylyk bilen tanyşdyrdy. Hytaý ynançlaryna görä, Aý taňrysynyň adyny göterýän älem gämisi bu ýere sag-salamat baryp bilen ilkinji enjam boldy.

Daha fazla oku

Yeni Tatlı Su Kaynağı Bulundu

Ocak 19, 2019 - 1:47 PM

Ülkenin doğusunda, 58.7 kilometrekarelik yeni bir tatlı su alanı keşfedildi. Bununla ilgili bilgi dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında açıklandı. Toplantıda Petrolgazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Myratgeldi Meredov, Türkmenjeoloji devlet kurumunun jeolojik arama çalışmaları hakkında bilgi sundu. Arama çalışmaları sonucunda, Lebap vilayetinin Halaç ilçesinde tatlı su kaynağına

Daha fazla oku

Dijital Bakanlar Kurulu Toplantısı: 2019-2025 Kalkınma Programı değerlendirildi

Ocak 19, 2019 - 1:42 PM

Dijitalleşme yolunda emin adımlar ile ilerleyen Türkmenistan’da Bakanlar Kurulu toplantısı video-konferans bağlantı sistemiyle gerçekleştirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, video-konferans sistemiyle Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile ülkenin gündemine yönelik konuları değerlendirdi. Başkan Yardımcıları, ileri teknoloji bağlantı sistemiyle sektörlerdeki projeler hakkında bilgi sundu.

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 19.01.2019ý.

Ocak 19, 2019 - 1:31 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi 2. Söhbetdeşlik : Arkadagyň Rowaçlyk Ýoly-Parahatçylygyň we Abadançylygyň Şamçyragy, taýýarlan, Muhammet Bekgiýew

Daha fazla oku

Tren Biletleri artık postanelerde satılacak

Ocak 18, 2019 - 6:19 PM

Türkmenpostane Devlet iletişim şirketi Başkent Aşkabat sakinleri için yeni bir hizmete başlıyor. Buna göre, Türkmen demiryollarına ait trenlerde yolculuk yapacak vatandaşlar biletlerini Başkentteki postanelerden satın alabilecek.

Daha fazla oku

BMG pasporty boýunça hasaba alynmak

Ocak 18, 2019 - 5:58 PM

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen pasportlar boýunça Türkmenistana gelen adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolmaly möhleti bäş günden geçýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 18.01.2019

Ocak 18, 2019 - 12:56 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan.

Daha fazla oku

Asya Kupası’nda 1/8 finalleri

Ocak 18, 2019 - 12:38 PM

5 Ocak tarihinden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde devam eden 17.Asya Kupası’nda grup maçları sona erdi. 6 grupta 24 milli takımın yer aldığı grup maçları sonrasında 16 takım bir üst tura yükselirken, 8 takım da kupaya veda etti. Türkmenistan milli takımı da 2004 yılından sonra 2.defa bu kupada yer aldı.

Daha fazla oku

789 milyon dolarlık yatırım ile dev projeler

Ocak 18, 2019 - 10:44 AM

Türkmenistan’da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi ve sağlam temeller üzerinde durması için hazırlanan yatırım politikası kapsamında yabancı yatırımlar çekilmektedir. Ülkenin yatırım politikasının hayata geçirilmesinde Türkmenistan Dış Ekonomik İşler Bankası’na büyük görev düşmektedir. Bu banka Türkmenistan hükümetinin uluslararası sermaye pazarındaki resmi temsilcisi görevini yapmaktadır. Söz konusu banka aracılığıyla Türkmenistan ekonomisine yabancı kredilerin sağlanmaktadır. 2018 yılında da bu alanda bir dizi çalışmalar yapıldı.

Daha fazla oku

Türkmen Lider, valiler ile video-konferansla görüştü

Ocak 18, 2019 - 10:10 AM

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkenin vilayet valileri ile video konferans sistemiyle görüştü. Valiler video konferans aracılığıyla yapılan görüşmede, 2019-205 Kalkınma Programı kapsamında bölgelerdeki sosyo-ekonomik kalkınma projeleri ele alındı.

Daha fazla oku

Şoför vizeli yabancının tescili

Ocak 18, 2019 - 8:41 AM

Şoför vizeli Türkmenistan’a gelen yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’da bulunmasının süresi 5 (beş) günden fazla değil ise, bu durumda onlar sadece Türkmenistan’ın Devlet Sınırlarındaki migrasyon (göç) kontrol noktalarında tescil edilmesi gerekmektedir. Eğer onların Türkmenistan’da bulunacağı süre

Daha fazla oku

Dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bellige alnar

Ocak 18, 2019 - 8:13 AM

«Euronews»-yň habar bermegine görä, şu ýylyň 31-nji martynda Türkiýede Ýokary saýlaw guramasy (ÝSK) tarapyndan saýlawlar geçiriler. Kaýseri şäheriniň saýlawçylarynyň arasynda ady görkezilen Aýşe Ekiji bu saýlawlarda diňe bir Türkiýäniň däl, tutuş dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy hökmünde taryha girer. Häzir ol 165 ýaşynda.

Daha fazla oku

«Volkswagen» bilen «Ford» önümçilikde birleşýär

Ocak 18, 2019 - 8:04 AM

Ýakynda Germaniýanyň «Volkswagen» hem-de ABŞ-nyň «Ford Motor» kompaniýalary bilelikdäki ilkinji awtoulaglaryny öndürip başlarlar. Heniz bu barada gutarnykly bildiriş berilmedik hem bolsa, garaşylýan bildiriş ýakyn günlerde «Detroit Auto Show»-da berlip biler.

Daha fazla oku

Indi aýakgaplar hem «akylly»

Ocak 18, 2019 - 8:00 AM

Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk bildiräýmeli.

Daha fazla oku

Türkmenistan ile BM arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Ocak 17, 2019 - 8:19 PM

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı’nda ülkenin devlet kurumları ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bunun için bakanlıkta bir tören düzenlendi. Türkmenistan ile UNFPA arasında 2016-2020 işbirliği programı kapsamında 4.eylem planı hayata geçirilmektedir. Türkmenistan Hükümeti ve UNFPA tarafından ortaklaşa finanse edilen Program, nüfus

Daha fazla oku

Türkmenistan halıları Domotex 2019 fuarında tanıtıldı

Ocak 17, 2019 - 7:49 PM

Heimtextil 2019 ve “Ferien Messe 2019 Turizm Fuarı’na katılan Türkmenistan, Almanya’nın Hannover ketinde 11-14 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Domotex 2019 Dünya Halı ve Zemin Ürünleri Fuarı’na iştirak etti. Söz konusu fuarda, Türkmenistan Tekstil Bakanlığı temsil etti. Dünyaca ünlü ve Avrupa’nın en büyük Domotex 2019 Fuarı, Deutsche Messe Ag fuarcılık şirketi tarafından her sene düzenlenmektedir. 1989 yılından bu yana düzenlenen fuarda, halı ve zemin kaplama ürünleri yer almaktadır.

Daha fazla oku

Habarymyz – türkmen metbugatynda

Ocak 17, 2019 - 7:43 PM

Häzirki wagtda ýurdumyzda bolup geçýän wakalary 3 dilde beýan edýän www.atavatan-turkmenistan.com saýtymyzyň habary türkmen metbugatynda «habar» boldy. Has takygy, ýurdumyzyň baş gazeti bolan «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda «Türkmen haly önümleri

Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda –17.01.2019

Ocak 17, 2019 - 7:39 PM

«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri «DOMOTEX 2019» halkara sergisinde», Jemal Durdyýewa,

Daha fazla oku