Gara dilik ― älemiň täsinligi

Nisan 16, 2019 - 12:06 AM

10-njy aprelde älem meseleleri boýunça bir wagtyň özünde bolup geçen 6 sany metbugat maslahatynda «Gara dilik» diýlip atlandyrylýan älem täsinliginiň suraty taryhda ilkinji gezek görkezildi.

Daha fazla oku

Pekinde birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan maslahat

Nisan 13, 2019 - 11:56 PM

2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň HHR-ki Ilçihanasynyň binasynda Hytaýyň öňdebaryjy işewürler toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Awazada geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna (HYF) bagyşlanan tegelek stol hem-de Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Daha fazla oku

Рабочий Samsung Galaxy Fold

Nisan 11, 2019 - 9:07 PM

В сети появилась новое видео, которое демонстрирует складной смартфон Samsung Galaxy Fold во включенном состоянии. Новинка станет доступна для предварительного заказа в Европе 27 апреля, а

Daha fazla oku

«The Sun» :Routerden netijeli peýdalanmagyň ýollary

Nisan 11, 2019 - 12:42 AM

Dünýäniň iň meşhur neşirleriniň biri bolan «The Sunda» wi-fi internet paýlaýjy enjamdan ― routerden netijeli peýdalanmagyň ýollary barada habar çap edildi. Ýurdumyzda kabelsiz internetiň müşderileriniň barha köpelýändigini nazarda tutup, berilýän maslahatlary saýtymyzyň okyjylary bilen hem paýlaşmagy makul

Daha fazla oku

Европейская Конференция ВОЗ

Nisan 9, 2019 - 9:15 PM

9 апреля 2019 года в отеле «Йылдыз» города Ашхабада стартовала Европейская Конференция ВОЗ высокого уровня по неинфекционным заболеваниям «Решить задачи по борьбе с НИЗ для достижения Целей Устойчивого Развития в Европе».

Daha fazla oku

WHO European High-Level Conference

Nisan 9, 2019 - 9:13 PM

On the 9th of April 2019, the WHO European High-Level Conference on Non-Communicable Diseases “Meeting non-communicable disease targets to achieve the Sustainable Development Goals in Europe” has started in the “Yildiz” hotel of Ashgabat city.

Daha fazla oku

BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty

Nisan 9, 2019 - 9:12 PM

2019-njy ýylyň 9-njy aprelinde Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň «Ýewropada durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça wezipeleriň çözülmegi» atly ýokary derejeli maslahaty öz işine başlady.

Daha fazla oku

Halkara forum geçirildi

Nisan 6, 2019 - 2:59 PM

Şu gün Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň mejlisler zalynda “Halkara sport güni – parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna” atly halkara forum geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary P.Agaýew alyp bardy.

Daha fazla oku

Dünya Bankasına Yeni Başkan

Nisan 5, 2019 - 11:50 PM

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass, Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına seçildi.

Daha fazla oku

Dragon Oil’den 6,6 milyarlık yatırım

Nisan 3, 2019 - 10:37 PM

BAE’nin Dragon Oil şirketi 18 yıl içerisinde Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki enerji yataklarının araştırılması için 6,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Bu konuda Dragon Oil Yönetim Kurulu Danışmanı, Kurumsal İlişkiler Genel Müdürü Faisal Rabi Al Awadi bir açıklama yaptı.

Daha fazla oku

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

Mart 31, 2019 - 3:37 AM

Üstünlige ýetmek üçin diňe şaha-şaha aragatnaşyklar ulgamyny döretmek ýeterlik däldir, ýöne siz karýeraňyzy we durmuşyňyzy dostlaryňyzyň, tanyşlaryňyzyň kömegi arkaly gursaňyz, onda jedelsiz şu artykmaçlyklara-da eýe bolarsyňyz:

Daha fazla oku

Ýylyň syýahatçylyk üçin iň gowy ýerleri

Mart 29, 2019 - 10:04 PM

Dünýäniň iri syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda 2019-njy ýylyň iň gowy syýahatçylyk nokatlarynyň sanawy düzüldi. Bu sanawda Ýewropanyň üç şäheri ― London, Pariž we Rim ilkinji üç orny eýeleýär.

Daha fazla oku

Gadymy Rim syrlaryny açýar

Mart 29, 2019 - 9:51 PM

Taryhyň iň uly nesilşalyklarynyň biri bolan Rim döwletiniň syrdan doly taryhy taryhçylary haýran etmegini dowam edýär. Ýakynda dünýä metbugatynda bu döwletiň we heniz hem Italiýanyň paýtagty bolup oturan gadymy şäheriň ady bilen bagly täsin maglumatlar ýaýrady.

Daha fazla oku

Ünlü teknik direktör Berdiyev Aşkabat’ta

Mart 23, 2019 - 9:33 PM

Rusya’nın Rubin takımı ile adından söz ettiren ve İspanya’nın Barselona takımını Nou Camp stadı’nda yenmeyi başaran Türkmenistanlı teknik direktör Kurban Berdiyev, Türkmenistan spor ve Gençlik Politikalar Bakanlığı ve Türkmenistan Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Aşkabat’ta bulundu.

Daha fazla oku

Taryhda iň uzyn laýner öndürildi

Mart 21, 2019 - 9:08 AM

Amerikanyň “Boeing” kompaniýasy “Boeing 777x” kysymly uçarynyň täze nusgasyny – ýagny, dünýäde iň uzyn laýneri öndürdi. Täze uçaryň uzynlygy ozalky rekordyň eýesi bolan “Boeing 747-8” nusgasyny hem yzda galdyrýar.

Daha fazla oku

Конная группа «Галкыныш» выступит в Минске

Mart 21, 2019 - 12:22 AM

Государственные цирки Туркменистана и Беларуси начали переговоры по организации гастролей группы национальных конных игр Туркменистана «Галкыныш» в Минске, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси.

Daha fazla oku