О строительство солнечных электростанций в Казахстане

Şubat 17, 2019 - 10:29 PM

Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл дочерней компании «Хевел» ("Хевел Казахстан") кредитную линию на 56,2 миллиона евро для финансирования строительства солнечных электростанций в Казахстане.

Daha fazla oku

Indi daga çyksaň...

Şubat 16, 2019 - 10:58 PM

Hytaý hökümeti Ewerest dagynyň Tibet awtonom ülkesine degişli ýerlerine çykmagy wagtlaýynça çäklendirdi. Munuň sebäbi bolsa syýahatçylardan galan ýakymsyz miras ― ýüzlerçe tonna zir-zibildir.

Daha fazla oku

«Xiaomi Mi 9» 20-nji fewralda tanyşdyrylar

Şubat 16, 2019 - 10:55 PM

«Akylly» telefonlaryň dünýäsinde Hytaýyň «Xiaomi» komapniýasynyň ady soňky döwürlerde kän eşidilýär. Munuň esasy sebäbi bolsa kompaniýanyň önümleriniň dünýä bazaryndaky hyrydarynyň barha artmagydyr. Jahanyň çar künjündäki

Daha fazla oku

Grenlandiýada ýene bir krater tapyldy

Şubat 15, 2019 - 11:27 PM

Amerikanyň älem we howa guramasy NASA Grenlandiýa adasynyň demirgazyk-günbatarynda buzuň bir mil aşagynda ikinji bir krateriň bardygyny mälim etdi. Meýdany 22 mil bolan krater meteoryň (asman jisimi) düşmegi bilen emele gelipdir. Ol ululygy boýunça dünýädäki kraterleriň arasynda 22-nji orny eýeleýär.

Daha fazla oku

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

Şubat 15, 2019 - 11:24 PM

Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip başlanan ýyllarynda, ondan umyt juda uludy. Bu uçar bilen kompaniýa XXI asyrda dünýä awiasiýasynyň lider uçaryna eýe bolmagy maksat edinýärdi. Iki gatly uçar bir gezek 544 ýolagça

Daha fazla oku

Германия хочет покупать газ в Туркмении

Şubat 15, 2019 - 11:03 PM

На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.

Daha fazla oku

Russiýa daşky dünýä bilen arasyny bir günlük üzer

Şubat 15, 2019 - 12:19 AM

Russiýada daşky dünýäden garaşsyz kommunikasiýa mümkinçiliklerini göz ýetirip bilmek bilen interneti bir günüň dowamynda kesmegi meýilleşdirýär. Şeýlelikde, şol gün 110 million adam internetden peýdalanyp bilmez. Şol gün ýerli internet binýady bolan Runet synag ediler. Bu synag bolsa onuň mümkinçiliklerini kesgitlemäge ýardam berer.

Daha fazla oku

I зимних спортивных играх «Дети Азии»

Şubat 15, 2019 - 12:07 AM

В российском городе Южно-Сахалинск стартовали I зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимает участие и сборная Туркменистана. Нашу страну, где снег является экзотикой, представляют юниорская хоккейная команда и две фигуристки.

Daha fazla oku

Berlin’de Türkmen-Alman İş Forumu

Şubat 14, 2019 - 11:41 PM

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkmenistan-Almanya İş Forumu düzenlendi. Deutsche Bank AG bankasının binasında yapılan foruma, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Federal Ekonomi, Enerji, Tarım Bakanlıkları temsilcileri, Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti, Doğu Avrupa Girişimciliği Teşvik Derneği, Orta Asya'da Alman Ekonomisi Temsilciliği, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'nın

Daha fazla oku

Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary

Şubat 12, 2019 - 10:23 PM

2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama bilen çykyş etdi.

Daha fazla oku

Türkmengaz, PetroTech-2019 Fuarı’na katılıyor

Şubat 12, 2019 - 9:43 PM

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de PetroTech 2019 Uluslararası Fuar ve Konferansı gerçekleştiriliyor. Hindistan’ın dev petrolgaz şirketi ONGC ile Hindistan Petrol Endüstrisi Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği bu dev organizasyonun açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi. Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan bu organizasyona, Türkmenistan’dan

Daha fazla oku

İran devrimin 40. yıl dönümünü Aşkabat’ta da kutlandı

Şubat 12, 2019 - 9:17 PM

İran'ın Aşkabat Büyükelçi Seyed Mohammad Ahmadi, ülkesinin milli günü dolayısıyla elçilik konutunda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkmenistan’ı temsilen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katıldı. Ayrıca, resepsiyonda çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi hazır bulundu.

Daha fazla oku

В Ташкенте пройдет международная конференция по Центральной Азии

Şubat 10, 2019 - 12:36 AM

Международная конференция «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности» состоится 19-20 февраля в Ташкенте. Об этом на брифинге сообщил Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Daha fazla oku

19 ýaşda millioner

Şubat 8, 2019 - 9:45 PM

Ejesi oňa heniz 15 ýaşyndaka az mukdarda öndürilen aýakgaplaryň birini satyn alyp berdi. Ol bolsa mümkinçilikden peýdalanyp... 19 ýaşda millioner boldy. Gürrüň Bejamin Kiks atly ýetginjek barada barýar. Ejesiniň heniz 15 ýaşly

Daha fazla oku

«Apple» «iPhone»-laryň täzelenmelerini çäklendirer

Şubat 8, 2019 - 9:41 PM

Ýakynda «Apple» kompaniýasy «iPhone»-lar üçin niýetlenen täzelenmeleriň iň soňky tapgyryny ― IOS 13-i işläp düzdi. Ýöne bu täzelenme 2016-njy ýyldan ozal öndürilen «iPhone»-lar üçin niýetlenilmedikdir. Ýagny, ozalky telefonlarymyza täzelenmäni girizip bilmeris.

Daha fazla oku

Nýu-Ýork ― dünýäniň tehnologiýa şäheri

Şubat 8, 2019 - 10:18 AM

Angliýanyň halkara maslahat beriş guramasy bolan «Savillisiň» her ýyl düzýän «World Best Tech Cities» sanawynyň 2019-njy ýyldaky tapgyrynda birinji orny ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheri eýeledi. Ol ozalky sanawlarda öňdeligi hiç kime bermän gelýän San-Fransiskony hem bu gezek yzda galdyrdy.

Daha fazla oku

2018-nji ýylda «Toyotanyň» iň köp satylan kysymy...

Şubat 7, 2019 - 12:11 AM

Biziň ýurdumyzda-da köpçülikleýin ulanylýan «Toyota» awtoulaglarynyň 2018-nji ýylda haýsy kysymy has köp satyldyka? «Kemrimi», «Awolonmy», «Karollamy», «Haýlýuksmy» ýa-da düýbünden başga kysym? Tygşytlylygyň ýaşaýyşymyza ýyldyrym tizligi bilen aralaşýan döwründe iň köp satylan «Toyota» bularyň birisi hem däl. Ol ― C-HR. Ýagny ýarym elektrik, ýarym benzin bilen işleýän

Daha fazla oku

Orta Asya ile Avrupa’ya birleştirecek yeni güzergah

Şubat 6, 2019 - 12:26 AM

Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Romanya hattında yeni bir uluslararası taşımacılık güzergahı oluşturuluyor. Hazar Denizi bölgesindeki ekonomik işbirliğini güçlendirecek “Hazar Denizi - Karadeniz” uluslararası taşımacılık rotası projesinin Bakanlar toplantısı, 4 Mart 2019 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.

Daha fazla oku

EBRD:TAPI project and Trans-Caspian gas pipeline.

Şubat 2, 2019 - 11:20 PM

On the 30th of January 2019, a meeting was held at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan with the delegation headed by Mr. Bruno Balvanera, Managing Director, Central Asia, of the European Bank for Reconstruction and Development who came to Ashgabat on a working visit.

Daha fazla oku

60 Eýfele, 100 futbol meýdanyna barabar köpri

Şubat 2, 2019 - 9:27 PM

Ol Gonkong bilen Makaony birleşdirýär. Insi derýasynyň üstünde gurlan köpri millionlarça adam üçin ýaşaýyşy ýeňilleşdirdi. Onuň ugry boýunça gatnaýan derhal otly bolsa işläp başlan ilkinji günlerinden uly islege eýe boldy.

Daha fazla oku

Аннагелди Язмырадов назначен председателем Государственного комитета водного хозяйства

Şubat 1, 2019 - 5:23 PM

Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Язмырадов Аннагелди Оразбердиевич назначен председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

Daha fazla oku