Türkmenistan ile Güney Kore enerji ve ulaştırma alanında işbirliğini geliştirecek

Nisan 17, 2019 - 2:28 PM

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyareti çerçevesinde Türkmenistan’a devlet ziyaretinde bulunmaktadır. Dün akşam saatlerinde Türkmenistan’a gelen Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, bugün Aşkabat’taki Bağımsızlık Meydanı’nda Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha fazla oku

Türkmen öğrenciler Ankara’da futbol turnuvasına katıldı

Nisan 16, 2019 - 8:55 PM

2019 yılının Türkmenistan’da «Türkmenistan Başarıların Vatanı» yılı olarak ilan edilmesi çerçevesinde ve Türkmenistan’da 5 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ‘Sağlık ve bahtiyarlık’ sloganıyla düzenlenen bir aylık spor ve sağlık etkinlikleri münasebetiyle Türkmenistan Ankara

Daha fazla oku

Ankara şäherinde futbol bäsleşigi geçirildi

Nisan 16, 2019 - 8:50 PM

ürkmenistanda 2019-njy ýylyň “Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi we her ýylyň 5-nji apreli – 5-nji maýy aralygynda geçirilýän “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport çäreleriniň biraýlygy mynasybetli, 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe döwlet uniwersitetiniň sport

Daha fazla oku

Рождение аномального объекта

Nisan 16, 2019 - 12:15 AM

Cигнал из космоса объяснили рождением аномального объекта. Астрономы Университета Арканзаса в США зафиксировали необычную вспышку рентгеновского излучения, которую объяснили

Daha fazla oku

Messi ýene bir myhmanaha satyn aldy

Nisan 16, 2019 - 12:08 AM

31 ýaşyna giren argentinaly futbol ýyldyzy Lionel Messi geljeginiň hem aladasyny edýär. Ýakynda ol Ispaniýanyň Malýorka adasynda ýerleşýän dört ýyldyzly myhmanhanany satyn aldy. «Sea Som Fona» diýlip atlandyrylýan myhmanhananyň ozalky hojaýyny Wisente Miralýesiň aýtmagyna görä, Messi bu

Daha fazla oku

Gara dilik ― älemiň täsinligi

Nisan 16, 2019 - 12:06 AM

10-njy aprelde älem meseleleri boýunça bir wagtyň özünde bolup geçen 6 sany metbugat maslahatynda «Gara dilik» diýlip atlandyrylýan älem täsinliginiň suraty taryhda ilkinji gezek görkezildi.

Daha fazla oku

Dünýäniň iň gymmat awtoulagy

Nisan 16, 2019 - 12:03 AM

Ýakynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki halkara awtomerkezde häzirki döwürdäki iň gymmat awtoulag ilkinji gezek görkezildi. Häzire çenli ýekeje nusgada öndürilen awtoulag Fransiýanyň Bugatti awtoulag kompaniýasyna degişlidir.

Daha fazla oku

Napoleonyň tagty satyldy

Nisan 16, 2019 - 12:02 AM

Fransiýanyň we dünýäniň taryhynda uly yz galdyran imperator Napoleon Bonapartyň aradan çykanyna ýene-de iki ýyldan 200 ýyl bolar. Ýöne Fransiýanyň muzeýlerinde we şahsy gymmatlyklar boýunça merkezlerinde meşhur imperatora

Daha fazla oku

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

Nisan 15, 2019 - 11:59 PM

Ýakynda geçirilen žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi rus dilinde neşir edilýän “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde hem bäsleşik barada habarlar

Daha fazla oku

Türkmen “mavi altını” tekrar Rusya’ya gönderilmeye başladı

Nisan 15, 2019 - 11:21 PM

Türkmenistan ile Rusya arasındaki “mavi altın” olarak da bilinen doğal gaz ticareti tekrar başladı. Türkmenistan ile Rusya arasında doğal gaz alanında işbirliği yapmak ile ilgili 2028 yılına geçerliliğini koruyan Hükümetler arası anlaşma bulunmaktadır. Ancak birkaç sene önce iki ülke arasındaki doğal gaz

Daha fazla oku

Türkmen "mawy altyny" täzeden Russiýa akyp başlady

Nisan 15, 2019 - 7:57 PM

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy täzeden dikeldildi. Metbugatda ýer alan habarlara görä, şugün Türkmenistanyň "mawy altyny" täzeden Russiýa Federasiýasyna akdyrylyp başlandy. Mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazprom» açyk paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy, direktorlar geňeşiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Milleri kabul etdi. Duşuşygyň

Daha fazla oku

Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri geçirildi

Nisan 15, 2019 - 6:57 PM

2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen tarapyndan gepleşiklere Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk

Daha fazla oku

Daşary syýasat : Giň gün tertibi

Nisan 15, 2019 - 6:51 PM

2019-njy ýylyň 15-nji aprelinden 20-nji apreline çenli döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ulgamynyň gün tertibi wakalara baý bolar. Hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem Koreýa Respublikasynyň

Daha fazla oku

Türkmenabat şäherinde Makul Hyzmat Terjime Merkezi işläp başlady

Nisan 15, 2019 - 6:03 PM

Türkmenistanyň Paýtagty Aşgabat şäherinde hyzmat berýän Makul Hyzmat Terjime Merkezi indi Türkmenabat şäherinde! Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň baş direktory Altyn Nurmuhammedowanyň Atawatan Türkmenistan halkara žurnalyna habar bermegine görä, Lebap welaýatynyň merkezi şäheri-Türkmenabat şäherinde işläp başlan Makul Hyzmat Merkezi, şäheriň merkezi ýerleriniň birinde, “Gök bazary” diýlip tanalýan merkezi bazarynyň ýanynda ýerleşýän “Lezzet” söwda merkeziniň 3-nji gatynda hyzmat berýär. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň Türkmenabat ofisine, Makul Hyzmat Terjime merkeziniň baş direktorynyň orunbasary Maral Taňňyýewa ýolbaşçylyk edýär.

Daha fazla oku

Pekinde birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan maslahat

Nisan 13, 2019 - 11:56 PM

2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň HHR-ki Ilçihanasynyň binasynda Hytaýyň öňdebaryjy işewürler toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Awazada geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna (HYF) bagyşlanan tegelek stol hem-de Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Daha fazla oku

Halil Avcı : Türkmenistan’ın başarılarına seviniyoruz

Nisan 13, 2019 - 11:37 PM

Bugün açılışı gerçekleşen Ticaret ve Hizmet Uluslararası Fuarın açılışına katılan, Türk-Türkmen İş Konseyi Başkanı, Halil Avcı Şirketler Grubu başkanı Halil Avcı, Türkmenistan’ın başarılarına seviniyoruz dedi. Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisine konuşan, İş konseyi Başkanı, öncelikle Fuara katılım için

Daha fazla oku

Aşkabat’ta Ticaret ve Hizmet uluslararası Fuarı başladı

Nisan 13, 2019 - 11:13 PM

Bugün Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta Ticaret ve Hizmet Uluslararası Fuarının açılışı gerçekleşti. Fuarın açılışına Türkmenistan Bakanlar Kurulunun yardımcıları, Meclis Başkanı, Bakanlar, aralarında Türk işadamların da bulunduğu yerli ve yabancı işadamları katıldı. Atavatan Türkmenistan uluslararası

Daha fazla oku